Festivalul „Limba Română”

15 Jul 2020

Festivalul „Limba Română” s-a născut din nevoia consolidării identității culturale / literare a Brașovului pe coordonatele pe care s-a consacrat: oraș al operei prima în crearea, dezvoltarea și promovarea limbii române literare.

articol complet

Conferinţele „Ovidius”

15 Jul 2020

Proiectul presupune organizarea unor conferințe care se vor desfăşura în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, cu care Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România are un protocol de colaborare.

articol complet

Colocviul Național de Proză

15 Jul 2020

Colocviul este o manifestare tradiţională la care participă critici literari şi prozatori de valoare, care pun în dezbatere teme de actualitate privind arta romanului românesc şi selectează la fiecare ediţie cele mai valoroase cărţi de proză.

articol complet

Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”

14 Jul 2020

Festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat literatura română de-a lungul timpului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în ţară şi peste hotare.

articol complet

TURNIRUL DE POEZIE

14 Jul 2020

Este un concurs de poezie la care participă poeţi reprezentativi din Filialele U.S.R. aflate în întreaga ţară, dar şi în Republica Moldova.

articol complet

Literatura tinerilor

14 Jul 2020

Având convingerea că viitorul literaturii române depinde de atenția pe care noua generație o acordă umanioarelor (studiile umaniste), Uniunea Scriitorilor din România încurajează apropierea tinerilor de beletristică.

articol complet

Gala Poeziei Române Contemporane

14 Jul 2020

Acest proiect cultural îşi propune să reconfigureze locul şi rolul literaturii române contemporane în lumea de astăzi şi s-o revitalizeze, readucând-o în atenţia publicului, a cititorilor.

articol complet

Alte articole

Jurii ale Uniunii Scriitorilor din România în anul 2021

03 Dec 2020 (Noutati)

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, întrunit în data de 27 noiembrie 2020, a hotărât următoarele jurii în anu...

Rezultate validări 2020

02 Dec 2020 (Noutati)

n urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020, au fost validați ca membri ai U.S.R. următorii ca...

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020

02 Dec 2020 (Noutati)

Vineri, 27 noiembrie 2020, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Co...

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020

02 Dec 2020 (Comunicate)

Vineri, 27 noiembrie 2020, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Co...