Patrimoniul

Imobile aflate în proprietatea U.S.R.

 • Hotel Unique din str. Căderea Bastiliei (cu teren).
  Hotel Unique plătește o chirie lunară de 6000 euro, inclusiv TVA (5042 euro fără TVA).
 • Casa de Creaţie NEPTUN.
  Funcţionează complet pe autofinanțare, ceea ce înseamnă că din încasările obţinute se plătesc în totalitate salariile personalului angajat. De asemenea, se fac reparaţiile curente şi completări de inventar, iar Comitetul Director a fixat prin Regulament un criteriu de performanță de 100000 lei/an care să rămână la dispoziţia U.S.R.
 • Apartament (donat U.S.R. de Constantin Țoiu) din bd. Regina Elisabeta nr.15-19. Au fost terminate lucrările de renovare și se fac demersuri pentru închiriere.
 • Casa Franyo Zoltan, Timişoara
  Este primită ca donaţie în anul 1980 și este în exploatarea Filialei Timişoara. Venitul din închiriere rămâne la dispoziţia Filialei.


Imobile şi terenuri primite în folosinţă gratuită

 • Casa Vernescu, Calea Victoriei nr.133, este dată în folosință Uniunii Scriitorilor din România prin Hotărâre de Guvern din anul 2000 pentru o perioadă de 49 ani. Este închiriată societăţii ADIR BRAND HOLDING S.R.L. Chiria lunară este de 22000 euro.
 • Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Iaşi, este dată în folosinţă Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995.
  Este închiriată, iar venitul din chirie rămâne la dispoziţia Filialei şi a revistei Convorbiri literare.
 • Cabană în com. Bârnova, jud. Iaşi, neamenajată (contract de comodat din 2010 pentru o perioadă de 25 de ani).
 • Sediul Filialei Alba-Iulia, din str. Bucureşti nr. 2A, este dat în folosință Uniunii Scriitorilor din România din anul 2010, pentru o perioadă de 49 de ani.

Arhiva