Evenimente 2017

1. Relansarea Editurii Cartea Românească, București, Hotel Marriott, 16 martie 2017

La această reuniune vor participa scriitori publicați de Editura Cartea Românească, în noua formulă de funcționare, membri ai Consiliului U.S.R., alte personalități ale vieții literare. Vor ține discursuri Ministrul Culturii, Președintele U.S.R., directorul Editurii Cartea Românească, alți invitați de marcă. De asemenea, juriul Premiului Scriitorul Anului anunță scriitorii lunilor noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017, februarie 2017.

Cronica eveniment

 

2. Colocviul Naţional de Proză, ediția a VI-a, Alba-Iulia, 4-6 aprilie 2017
Tematica romanului românesc între universal și particular

Manifestare tradiţională la care participă critici literari şi prozatori de valoare care pun în dezbatere teme de actualitate privind arta romanului românesc şi selectează la fiecare ediţie cele mai valoroase cărţi de proză. Criticii participanți votează cel mai bun roman românesc apărut de la precedenta ediție a colocviului.

Cronica eveniment

 

3. Colocviul Național al Revistelor de Cultură, ediția a IV-a, Arad, 6-8 mai 2017

La colocviu vor participa reviste literare editate sau girate de Uniunea Scriitorilor din România, alături de alte reviste importante din toată țara. Reprezentanții revistelor de cultură se adună la aceeaşi masă spre a discuta şi dezbate problemele cu care se confruntă presa culturală în era audiovizualului, a mijloacelor electronice de editare şi informare. Revistele de cultură vor fi reprezentate de redactori-şefi și redactori. Tema din acest an a colocviului este: „Revista literară – cu sau fără amprenta locală?“

Cronica eveniment

 

4. Turnirul de Poezie, ediția a VII-a, Colibița, Bistrița-Năsăud, 10-13 mai 2017

Un concurs de poezie la care participă poeţi reprezentativi din Filialele U.S.R. aflate în întreaga ţară, dar şi în Republica Moldova. Poeții se întrec în recitaluri care presupun citirea unor versuri inedite, care să dea măsura creativității la zi a poeților.
La această ediţie vor participa două echipe, formate din câte șase poeți: echipa Sibiu – Pitești (câștigătoarea ediției precedente) și echipa Bacău – Dobrogea – Sud-Est (desemnată prin tragere la sorți). Vor fi trei runde de lectură. Juriul va stabili clasamentul final (locurile 1, 2 şi 3). Poetul clasat pe locul 1 va primi Cununa de Lauri. Publicul prezent va stabili, prin vot secret, un premiu al publicului pentru unul dintre cei 12 participanţi. De asemenea, se va alege echipa câștigătoare, care rămâne în concurs. Începând cu această ediție, se decernează un premiu pentru cel mai bun text literar dedicat spațiului cultural de desfășurare a Turnirului.

Cronica eveniment

 

5. Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, 25-28 mai 2017

Uniunea Scriitorilor din România acordă în fiecare an, prin votul membrilor Comitetului Director, două premii Opera Omnia: pentru poezie și pentru critică literară.

6. Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2016, București, 29 mai 2017

Sunt cele mai prestigioase distincţii literare româneşti care datează din perioada interbelică și se acordă anual, pe genuri literare, membrilor şi nemembrilor U.S.R., pentru volume apărute în anul precedent. Juriul alege din volumele apărute în anul precedent o listă de titluri (nominalizări pe genuri) care sunt supuse votului final. În ziua acordării premiilor, juriul se reunește și alege, prin vot secret, câștigătorul pentru fiecare categorie.
Categoriile de premii sunt:
Premiul Național
Premiul Cartea de poezie
Premiul Cartea de proză
Premiul Cartea de critică, eseu şi istorie literară
Premiul pentru dramaturgie
Premiul Cartea de traducere din literaturi străine (2 premii)
Premiul pentru literatura în limbi ale minorităților naționale (2 premii)
Premiul pentru literatură pentru copii și tineret
Premiul pentru debut (2 premii)
Premiul special (2 premii)

7. Gala Poeziei Române Contemporane, ediția a VII-a, Alba-Iulia, 9 iunie 2017

10 critici literari propun câte o listă de 20 de poeți reprezentativi care să participe la Gală. Dintre toate nominalizările, Nicolae Manolescu, selecționerul Galei, alege 20 din cei mai importanţi poeţi români de astăzi, din toate generațiile. Aceștia, într-o gală care are loc într-un spațiu de mare valoare simbolică, pe o scenă în Piața Unirii din Alba-Iulia, își citesc versurile în fața publicului, prezentați de Nicolae Manolescu. Spectacolul este televizat.

8. Proiect pentru tineri: „Literatura tinerilor”, Neptun, 14-17 septembrie 2017

La Casa de Creație a U.S.R. de la Neptun sunt invitați, la propunerea Filialelor, 15-20 de tineri scriitori care n-au debutat în volum, la un maraton de lecturi din propria creație, iar un juriu prestigios acordă Premiul Maratonului. În zilele de desfășurare a programului, criticii literari susțin conferințe pe teme de poietică. De asemenea, au loc recitaluri ale unor poeți consacrați.

9. Festivalul de literatură „Două state, o literatură”, ediția a III-a, Chişinău-Soroca, 21-24 septembrie 2017

Acest Festival româno-român reuneşte pe unii dintre cei mai valoroși scriitori români de astăzi din ţară şi din Republica Moldova. Genericul „Două state – o literatură“, sub care se desfășoară Festivalul, subliniază unitatea literaturii române de pe cele două maluri ale Prutului și ajută la integrarea scriitorilor români de la Chișinău în literatura română.
Festivalul va cuprinde o serie de activități culturale, printre care: lecturi publice în fața elevilor și studenților din Chișinău, întâlniri, dezbateri literare și un maraton de poezie la Soroca.

Cronica evenimentului

 

10. Zilele Revistei „Familia” - 6 octombrie 2017

11. Festivalul Naţional de Literatură „FestLit”, ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 8-10 octombrie 2017

Evenimentul reuneşte scriitori reprezentativi din cele 20 de Filiale ale U.S.R. Manifestarea va cuprinde o dezbatere pe tema Critica literară şi viitorul literaturii.
Rondul de gală va avea loc în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor, în faţa unui public tânăr. Vor citi 20 de scriitori aleşi de Juriul FestLit dintr-o listă de nominalizări venite de la toate Filialele.
Autorii cărţilor nominalizate de Filiale pentru Marele Premiu al FestLit vor fi invitaţi ai Festivalului şi vor participa la o Paradă a nominalizaţilor.
Desantul scriitoricesc va avea loc în 20 de şcoli, facultăţi, biblioteci. Se va încheia cu o Reuniune a cenaclurilor unde tinerii se vor întâlni cu scriitorii oaspeţi.
Ca de obicei, surprize: lectură în Grădina Botanică, premii speciale etc.

12. Colocviul „Titu Maiorescu”, Timișoara, 10-12 octombrie 2017

La inițiativa Uniunii Scriitorilor din România, anul literar 2017 e pus sub semnul fondatorului criticii literare românești, Titu Maiorescu. Evenimentele din anul Titu Maiorescu vor culmina cu un colocviu desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, cu participarea unor prestigioși critici literari cunoscători ai operei lui Maiorescu.

13. „Scriitorul Anului”, ediția a II-a, Iași, 2 noiembrie 2017

Un juriu format din nouă critici literari alege în fiecare lună, din noiembrie 2016 până în octombrie 2017, Scriitorul lunii. Criteriile pentru desemnarea Scriitorului lunii sunt: un scriitor care a publicat o carte de valoare; un scriitor care a împlinit o vârstă semnificativă; un scriitor care a creat un eveniment cultural; un scriitor care conduce o instituţie culturală cu o activitate remarcabilă; un scriitor care s-a bucurat de recunoaştere în străinătate.
Pe 2 noiembrie 2017, cei 12 scriitori aleși Scriitorul lunii vor fi invitați la Iași, participând la lecturi publice și întâlniri cu cititorii în instituții de învățământ din Iași. Într-o gală moderată de Nicolae Manolescu, se va decerna Premiul Scriitorul Anului.

Arhiva