Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România la TVR3

- premiera: luni, 21 iunie, ora 21:00
- marți, 22 iunie, ora 1:00 noaptea
- duminică, 27 iunie, ora 19:00
- luni, 28 iunie, ora 3:30 noaptea

 

 

Premiile Uniunii Scriitorilor din România
pentru anul 2020

     Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2020, alcătuit din: Răzvan Voncu (preşedinte), Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici și Vasile Spiridon (membri), a decernat Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2020.

Citeste mai departe

 

Nominalizări la Premiile Uniunii Scriitorilor din România
pentru anul 2020

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2020, alcătuit din: Răzvan Voncu (preşedinte), Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici și Vasile Spiridon (membri), în urma unor etape succesive de jurizare tip conferință online, a stabilit joi, 13 mai 2021, următoarele nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România – apariții editoriale 2020:

Citește mai departe

 

 

 MOȚIUNE
Pentru Uniunea Scriitorilor din România

 

     Noi, semnatarii acestei moțiuni de susținere a Uniunii Scriitorilor din România, ne exprimăm îngrijorarea, dar și revolta împotriva atacurilor ilogice și imorale la adresa singurului for de largă reprezentativitate al scriitorilor din România. Atacurile au început acum câțiva ani și s-au întețit în vremea din urmă. Inițial, ele au fost încercări de preluare cu forța a structurilor de conducere, iar în faza actuală vizează distrugerea Uniunii înseși ca instituție. Nu vor reuși, deoarece Uniunea Scriitorilor este un reper cu amplă bază istorică și cu activitate neîntreruptă.
     Uniunea Scriitorilor din România este o instituție de interes strategic, cu o mare responsabilitate față de scriitorii români din țară și din diaspora, față de limba română, față de unitatea culturii române, precum și față de creația literară în limbile minorităților naționale. Prin eforturi remarcabile, Uniunea Scriitorilor a participat și participă activ la integrarea reală, structurală a României în familia europeană.
     Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată în anul 1908 ca Societate a Scriitorilor Români și a apărut ca o necesitate istorică, rămânând pe scena publică în toate perioadele politice, faste sau nefaste, ca instituție-reper pentru evoluția literaturii și culturii din acest colț al Europei.
     Uniunea Scriitorilor din România contribuie la promovarea literaturii române actuale, aflată într-o continuă dinamică indestructibil legată de literatura română dintotdeauna. Dovada este susținerea unui număr impresionant de reviste și de proiecte atât de rememorare culturală, cât și de stimulare a literaturii de azi — modalități decisive de afirmare în aceste momente în care criza identității culturale este tot mai dramatică în întreaga lume.
     Uniunea Scriitorilor din România gestionează cu prioritate valori culturale și spirituale. În istoria sa de peste un secol, este una dintre instituțiile care au dat sens și conținut vieții culturale din România.
     Uniunea Scriitorilor din România a sprijinit și sprijină necondiționat, constant, pluralismul cultural și multilingvismul, minoritățile naționale fiind bine reprezentate în proiectele și programele promovate în spațiul public.
     Uniunea Scriitorilor din România, în formula sa de astăzi, reprezintă cea mai importantă expresie instituțională a unei profesii, cea de scriitor, care este parte esențială în definirea caracterului culturii române. În acest sens, ea acționează cu maximă determinare pentru a reda, impune și menține demnitatea socială și financiară a scriitorului, inclusiv pentru consolidarea statutului său în cetate.
     Facem apel către structurile administrative și politice din România să conștientizeze și să evidențieze rolul culturii și, implicit, cel al literaturii în educarea și modelarea generațiilor care s-au succedat în spațiul românesc, în definirea ideii de stat român modern. Fără susținerea revistelor de cultură, a programelor și evenimentelor majore pe care le inițiază și le organizează Uniunea Scriitorilor din România, există riscul să asistăm neputincioși la deșertificarea culturală a țării, lucru pe care nu ni-l vor ierta generațiile viitoare.
     Prin această moțiune, asumată și semnată de noi, membrii Uniunii Scriitorilor din România, ne reafirmăm apartenența la organizația noastră și solidaritatea cu instituția care trebuie lăsată să-și exercite în condiții de normalitate vocația și datoria. Cei care atacă neîncetat Uniunea Scriitorilor din România trebuie să știe că nu beneficiază de sprijinul nostru și că, dimpotrivă, ne delimităm hotărât de asemenea practici.  

Lista actuală a semnatarilor

 

 

O hartă vie a literaturii române de astăzi

 

 

 

Rezultate validari 2020

În urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020, au fost validați ca membri ai U.S.R. următorii candidați: ... articol complet

 

 

Jurii ale Uniunii Scriitorilor din România în anul 2021

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, întrunit în data de 27 noiembrie 2020, a hotărât următoarele jurii în anul 2021: ... articol complet 

https://youtu.be/mURiZZJpF_c
Prin accesarea acestui link, vineri, 6 noiembrie 2020, la ora 18:00, se va putea viziona Gala „Scriitorii Anului”.
Acest link devine vizibil vineri, la ora 18:00.

 

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2019

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019, alcătuit din: Mihai Zamfir (Preşedinte), Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Cornel Ungureanu și Răzvan Voncu (membri), luând în considerare cărţile nominalizate pentru anul 2019, a stabilit următoarele:  ... articol complet

 

 

Comunicat

 

Având în vedere că Uniunea Scriitorilor din România (preşedinte – Nicolae Manolescu) a câştigat cererea de suspendare a pretinselor hotărâri adoptate la 19.03.2016 de U.S.R. (preşedinte – Cristian Teodorescu), hotărârile respective nu mai produc niciun efect prin sentinţa definitivă a instanţei. În consecinţă, instanţa a respins o contestaţie în anulare formulată de U.S.R. (preşedinte – Nicolae Manolescu) înainte de 19.03.2016. Cheltuielile de judecată de 1500 lei au fost deduse din sumele datorate Uniunii Scriitorilor din România de Cristian Teodorescu, care continuă să aibă datorii faţă de U.S.R. stabilite de instanţă (5426,34 lei).

Comunicat al Casei de Avocatură „Corina Popescu Law Office”

Uniunea Scriitorilor din România este o persoană juridică de utilitate publică.

Uniunea Scriitorilor din România este înființată de un organ al statului.

În aceste condiții, susținerile unor foști membri că Uniunea Scriitorilor din România ar trebui să se conducă după regulile simplelor asociații, care sunt persoane juridice private, înființate prin acord de persoane fizice, aduc atingere însăși esenței organizației.

Acceptând asemenea interpretare, se ajunge la concluzia că membrii Uniunii Scriitorilor din România nu sunt creatori, ci simpli asociați, care nu au drepturile prevăzute de lege pentru creatori, respectiv dreptul la indemnizația pentru pensionarii membri ai Uniunilor de Creatori.

Acest drept nu se acordă membrilor oricărei asociații de drept privat, ci numai „Uniunilor de Creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică”.

Or, Uniunea Scriitorilor din România, în accepțiunea foștilor membri, nu este o asemenea organizație, ci o asociație, care ar trebui să solicite adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru acordarea statutului de utilitate publică, abia după ce ar obține acest statut urmând ca membrii să beneficieze de suplimentul de pensie prevăzut de Legea nr. 8/2006.

Rezultă că foștii membri ai Uniunii Scriitorilor din România duc o luptă de distrugere a unei persoane juridice de drept public înființate acum aproape 70 de ani, dorind, pentru motive care scapă înțelegerii logice, să o înlocuiască cu o asociație simplă, pe care oricare dintre noi o putem înființa în 15 zile.

În această luptă, Conducerea Uniunii Scriitorilor din România nu face decât să apere existența și drepturile Uniunii Scriitorilor, ca persoană de drept public, și ale membrilor săi, ca membri ai unei organizații de creatori.

Această luptă nu este una ușoară, deoarece foștii membri beneficiază de o susținere obscură și acționează pe mai multe planuri.

Totuși, până în prezent am contracarat cu succes această dorință de a înlătura tot ceea ce reprezintă esența Uniunii Scriitorilor din România și a activității creatoare a fiecărui membru al U.S.R.

Datorită acestui lucru, (și) în prezent membrii Uniunii Scriitorilor din România beneficiază de toate drepturile membrilor unei organizații de creatori – persoană juridică de utilitate publică.

Uniunea Scriitorilor din România este de aproape 70 de ani și rămâne o organizație de creatori, care își desfășoară activitatea conform propriului Statut.

Numai cu încălcarea acestui statut, foștii membri au înțeles să organizeze așa-zise adunări generale paralele și să se aleagă unii pe alții în funcții de conducere ale unei asociații private, despre care ei susțin că ar fi aceeași persoană cu Uniunea Scriitorilor din România.

Instanțele au suspendat definitiv efectele acestor pretinse hotărâri, care au fost deja constatate nule absolut.

Cu ignorarea acestor hotărâri judecătorești, foștii membri continuă să se prezinte ca fiind „adevărata conducere” a unei persoane juridice inexistente, motiv pentru care lupta cu aceștia s-a transferat în domeniul dreptului penal, Uniunea Scriitorilor din România formulând plângere penală pentru ilegalități comise de membrii acestui grupuscul.

Arhiva

Noutati   05 Oct 2021

Marți, 28 septembrie 2021, s-a întrunit în ședință extraordinară Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.

Noutati   04 Oct 2021

La Alba Iulia a avut loc Gala Poeziei Române Contemporane. Evenimentul a fost organizat în ziua de 27 august 2021 de Filiala Alba &ndas...

Comunicate   05 Oct 2021

Marți, 28 septembrie 2021, s-a întrunit în ședință extraordinară Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.

Comunicate   04 Oct 2021

La Alba Iulia a avut loc Gala Poeziei Române Contemporane. Evenimentul a fost organizat în ziua de 27 august 2021 de Filiala Alba &ndas...

In Memoriam   21 Oct 2021

Dumitru Tiutiuca (23 august 1941 – 19 octombrie 2021), profesor universitar, critic și istoric literar, teoretician, membru în comitetu...

In Memoriam   19 Oct 2021

A plecat dintre noi poeta, prozatoarea și jurnalista Eugenia Bălteanu.