Anunț pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2020

Cărţile pentru Premiile U.S.R. pe anul 2020 se depun la biblioteca sediului U.S.R. sau se pot trimite prin poștă (Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data de 31 martie 2021, în atenţia doamnei Gabriela Vișan.

 

 

O hartă vie a literaturii române de astăzi

 

 

 

Rezultate validari 2020

În urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 noiembrie 2020, au fost validați ca membri ai U.S.R. următorii candidați: ... articol complet

 

 

Jurii ale Uniunii Scriitorilor din România în anul 2021

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, întrunit în data de 27 noiembrie 2020, a hotărât următoarele jurii în anul 2021: ... articol complet 

https://youtu.be/mURiZZJpF_c
Prin accesarea acestui link, vineri, 6 noiembrie 2020, la ora 18:00, se va putea viziona Gala „Scriitorii Anului”.
Acest link devine vizibil vineri, la ora 18:00.

 

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2019

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019, alcătuit din: Mihai Zamfir (Preşedinte), Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Cornel Ungureanu și Răzvan Voncu (membri), luând în considerare cărţile nominalizate pentru anul 2019, a stabilit următoarele:  ... articol complet

 

 

Comunicat

 

Având în vedere că Uniunea Scriitorilor din România (preşedinte – Nicolae Manolescu) a câştigat cererea de suspendare a pretinselor hotărâri adoptate la 19.03.2016 de U.S.R. (preşedinte – Cristian Teodorescu), hotărârile respective nu mai produc niciun efect prin sentinţa definitivă a instanţei. În consecinţă, instanţa a respins o contestaţie în anulare formulată de U.S.R. (preşedinte – Nicolae Manolescu) înainte de 19.03.2016. Cheltuielile de judecată de 1500 lei au fost deduse din sumele datorate Uniunii Scriitorilor din România de Cristian Teodorescu, care continuă să aibă datorii faţă de U.S.R. stabilite de instanţă (5426,34 lei).

Comunicat al Casei de Avocatură „Corina Popescu Law Office”

Uniunea Scriitorilor din România este o persoană juridică de utilitate publică.

Uniunea Scriitorilor din România este înființată de un organ al statului.

În aceste condiții, susținerile unor foști membri că Uniunea Scriitorilor din România ar trebui să se conducă după regulile simplelor asociații, care sunt persoane juridice private, înființate prin acord de persoane fizice, aduc atingere însăși esenței organizației.

Acceptând asemenea interpretare, se ajunge la concluzia că membrii Uniunii Scriitorilor din România nu sunt creatori, ci simpli asociați, care nu au drepturile prevăzute de lege pentru creatori, respectiv dreptul la indemnizația pentru pensionarii membri ai Uniunilor de Creatori.

Acest drept nu se acordă membrilor oricărei asociații de drept privat, ci numai „Uniunilor de Creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică”.

Or, Uniunea Scriitorilor din România, în accepțiunea foștilor membri, nu este o asemenea organizație, ci o asociație, care ar trebui să solicite adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru acordarea statutului de utilitate publică, abia după ce ar obține acest statut urmând ca membrii să beneficieze de suplimentul de pensie prevăzut de Legea nr. 8/2006.

Rezultă că foștii membri ai Uniunii Scriitorilor din România duc o luptă de distrugere a unei persoane juridice de drept public înființate acum aproape 70 de ani, dorind, pentru motive care scapă înțelegerii logice, să o înlocuiască cu o asociație simplă, pe care oricare dintre noi o putem înființa în 15 zile.

În această luptă, Conducerea Uniunii Scriitorilor din România nu face decât să apere existența și drepturile Uniunii Scriitorilor, ca persoană de drept public, și ale membrilor săi, ca membri ai unei organizații de creatori.

Această luptă nu este una ușoară, deoarece foștii membri beneficiază de o susținere obscură și acționează pe mai multe planuri.

Totuși, până în prezent am contracarat cu succes această dorință de a înlătura tot ceea ce reprezintă esența Uniunii Scriitorilor din România și a activității creatoare a fiecărui membru al U.S.R.

Datorită acestui lucru, (și) în prezent membrii Uniunii Scriitorilor din România beneficiază de toate drepturile membrilor unei organizații de creatori – persoană juridică de utilitate publică.

Uniunea Scriitorilor din România este de aproape 70 de ani și rămâne o organizație de creatori, care își desfășoară activitatea conform propriului Statut.

Numai cu încălcarea acestui statut, foștii membri au înțeles să organizeze așa-zise adunări generale paralele și să se aleagă unii pe alții în funcții de conducere ale unei asociații private, despre care ei susțin că ar fi aceeași persoană cu Uniunea Scriitorilor din România.

Instanțele au suspendat definitiv efectele acestor pretinse hotărâri, care au fost deja constatate nule absolut.

Cu ignorarea acestor hotărâri judecătorești, foștii membri continuă să se prezinte ca fiind „adevărata conducere” a unei persoane juridice inexistente, motiv pentru care lupta cu aceștia s-a transferat în domeniul dreptului penal, Uniunea Scriitorilor din România formulând plângere penală pentru ilegalități comise de membrii acestui grupuscul.

Arhiva

Noutati   01 Mar 2021

Breasla scriitorilor români este, din când în când, scena unor evenimente neplăcute, impregnate de obsesii de-a dreptul rit...

Noutati   24 Feb 2021

Având în vedere recentele dezinformări aduse în spațiul public și în rândurile scriitorilor, prin care se denaturează...

Comunicate   24 Feb 2021

Având în vedere recentele dezinformări aduse în spațiul public și în rândurile scriitorilor, prin care se denaturează...

Comunicate   03 Feb 2021

Miercuri, 27 ianuarie 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai C...

In Memoriam   15 Feb 2021

A plecat dintre noi scriitorul Calistrat Costin, fost președinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, director de teatru, po...

In Memoriam   03 Feb 2021

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România anunţă cu tristețe stingerea din viaţă a scriitorului Ioan (Ivan) Ardelean, remarcabil poet d...