Convocator AG USR 2023

20 Jul 2023

În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

articol complet

Raport de activitate al Președintelui Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2018-2023

20 Jul 2023

Înainte de a vă prezenta ceea ce am realizat și ceea ce n-am realizat din obiectivele programului de candidatură din mandatul încheiat, mă simt dator să mulțumesc conducerii încă în funcție a Uniunii noastre, precum și șefilor de Filiale și tuturor membrilor care ne-au stat alături, implicându-se în activitățile curente și sprijinindu-ne în depășirea dificultăților, care n-au lipsit, din păcate, nici în ultimii cinci ani.

articol complet

Alte articole

In memoriam Doina Cetea

12 Feb 2024 (In Memoriam)

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România anunță cu adâncă tristețe încetarea din viață a scriitoarei Doina Cetea.

In memoriam Corneliu Lupeș

25 Jan 2024 (In Memoriam)

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului Corneliu Lupeș, membru al Filialei București &nd...

In memoriam Mircea Valer Stanciu

22 Jan 2024 (In Memoriam)

După o lungă perioadă de suferință, colegul nostru, Mircea Valer Stanciu, s-a stins în Germania, acolo unde trăia.

In memoriam Edith (Guip) Cobilanschi

19 Jan 2024 (In Memoriam)

A plecat dintre noi poeta, prozatoarea și jurnalista Edith (Guip) Cobilanschi.