Convocator AG USR 2023

20 Jul 2023

În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

articol complet

Raport de activitate al Președintelui Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2018-2023

20 Jul 2023

Înainte de a vă prezenta ceea ce am realizat și ceea ce n-am realizat din obiectivele programului de candidatură din mandatul încheiat, mă simt dator să mulțumesc conducerii încă în funcție a Uniunii noastre, precum și șefilor de Filiale și tuturor membrilor care ne-au stat alături, implicându-se în activitățile curente și sprijinindu-ne în depășirea dificultăților, care n-au lipsit, din păcate, nici în ultimii cinci ani.

articol complet

Alte articole

In memoriam Constantin Turturică

08 Jul 2024 (In Memoriam)

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu regret dispariția scriitorului...

Cultura românească încotro?

06 Jul 2024 (Noutati)

Cultura românească încotro?

In memoriam Emilian Bălănoiu

06 Jul 2024 (In Memoriam)

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a prozatorului Emilian Bălănoiu, în data de 21...

In memoriam Sebastian Ungureanu

05 Jul 2024 (In Memoriam)

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe încetarea din viață a dramaturgului Sebastian Ungureanu (Ianfred Silberste...

Realizat de