Convocator AG USR 2023

ALEGERI USR 2023   20 Jul 2023

     CONVOCATOR

     În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

   • 15 martie, ora 12:30 – Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Str. George Barițiu, nr. 5-7, Sibiu
   • 15 martie, ora 17:30 – Filiala Alba - Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, cod poştal 510118, Alba Iulia
   • 16 martie, ora 11:30 – Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, Arad
   • 16 martie, ora 17:00 – Filiala Timișoara, la adresa: Sala de Festivități „Casa Adam Müller Guttenbrunn”, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, cod poștal 300080, Timișoara
   • 18 martie, ora 10:00 – Filiala București - Poezie, la adresa: Liceul „I. L. Caragiale”, Calea Dorobanților, nr. 163, sector 1, București
   • 18 martie, ora 15:00 – Filiala București - Literatură pentru Copii și Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București
   • 19 martie, ora 10:00 – Filiala București - Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București
   • 19 martie, ora 15:00 – Filiala București - Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București
   • 22 martie, ora 10:00 – Filiala Pitești, la adresa: Centrul Cultural Pitești, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod poştal 110013, Pitești
   • 22 martie, ora 16:00 – Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secția de Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod poștal 200410, Craiova
   • 23 martie, ora 12:00 – Filiala Brașov, la adresa: Piața Teatrului, nr. 1 (intrarea prin Strada Vlad Țepeș), Brașov
   • 24 martie, ora 10:00 – Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca
   • 25 martie, ora 10:00 – Filiala Târgu Mureș, la adresa: Casa dr. Bernády György, Str. Horea, nr. 6, Târgu Mureș
   • 26 martie, ora 11:30 – Filiala București - Traduceri Literare, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București
   • 29 martie, ora 11:00 – Filiala București - Critică, Eseistică și Istorie Literară, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București
   • 30 martie, ora 14:00 – Filiala Bacău, la adresa: Centrul de Cultură „George Apostu”, Str. Crângului nr. 18, cod poștal 600063, Bacău
   • 31 martie, ora 10:00 – Filiala Iași, la adresa: Casa cu absidă „Laurențiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod poștal 700023, Iași
   • 1 aprilie, ora 9:00 – Filiala Chișinău, la adresa: Sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Strada 31 August, nr. 98, cod poștal 2004, Chișinău, Republica Moldova
   • 2 aprilie, ora 10:00 – Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Domnească, nr. 61, Galați
   • 2 aprilie, ora 17:30 – Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS, Campus universitar Corp A, Aulă, etaj 1, Aleea Universității, nr. 1, Constanța

     Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minim 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.
     Convocatorul fiecărei adunări generale a Filialelor USR urmează a fi adus la cunoștința membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

     Ordinea de zi a Adunării Generale

     Adunarea Generală USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
2. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, precum și a Comitetului Director și a Consiliului USR în perioada scursă de la AG precedentă;
3. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte.
     Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.

     Candidaturile la funcția de Președinte USR
     Membrii USR care doresc să candideze la funcția de Președinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, până la data de 15 februarie 2023, ora 15:00.
     Candidaturile trebuie însoțite de proiectul de conducere, trebuie să conțină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale și statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 9 martie 2023 și validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaților vor fi publicate pe site-ul USR și pe site-urile Filialelor în data de 10 martie 2023.
     Toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările generale ale Filialelor.

     Votul în cadrul Adunării Generale
     Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.
     Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte.
     Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.
     La Adunarea Generală pot participa cu drept de vot membrii Filialei care au achitat cotizația inclusiv pe anul 2022. Din motive tehnice (pentru centralizarea candidaturilor și pentru imprimarea buletinelor de vot), candidaturile pentru funcțiile de conducere la nivelul Filialei se vor depune la sediul Filialei până cu cinci zile înainte de data Adunării Generale a Filialei respective.
     Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie 2023, în cadrul Consiliului USR.
     Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.

 

Președintele Uniunii Scriitorilor din România,
Nicolae Manolescu

Arhiva