Comisii

Comisia Socială: Simona Grazia Dima, Ion Lazu, Emil Lungeanu, Nicolae Prelipceanu, Dan Stanca

Comisia de Relaţii Externe: Aurel Maria Baros, Leo Butnaru, Denisa Comănescu, Dinu Flămând, Răzvan Voncu

Comisia Minorităţilor: Dagmar Maria Anoca, Markó Béla, Slavomir Gvozdenovici, Ivan Kovaci, Karacsonyi Zsolt

Comisia de Cenzori: Valentin Bazăverde (Matei Stăncescu), Constantin Capița, Liviu Capșa, Marius Chelaru, Nicolae Corlat

Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excluderi: Ion Cristofor, Horia Gârbea, Adrian Lesenciuc, Nicolae Oprea, Alex Ștefănescu

Comisia de Onoare și Demnităţi: Al. Călinescu, Livius Ciocârlie, Vasile Dan, Gabriel Dimisianu, Mihai Zamfir

Comisia de Validare: Paul Aretzu, Dan Cristea, Adi Cristi, Vasile Popovici, Nicolae Prelipceanu, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu

Arhiva