Precizări cu privire la scrisoarea deschisă adresată conducerii Uniunii Scriitorilor

Actualitate   05 Jun 2024
  1. Referitor la faptul că în convocator este indicat art. 16 din Statut ca reprezentând temeiul convocării, precizăm este vorba despre o eroare materială. Adunarea generală extraordinară se va desfășura conform Statutului în vigoare în prezent, respectiv statutul publicat pe site-ul USR în data de 09.05.2024, aprobat în cadrul ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 29.04.2024. Convocarea s-a realizat având în vedere dispozițiile art. 19 din actualul Statut și nu art. 16. De altfel, conținutul convocatorului prezintă suficiente elemente care să permită concluzia că  au fost avute în vedere dispozițile art. 19 din Statut ce reglementează convocarea adunărilor în cadrul USR, și nu art. 16 care reglementează alte aspecte. Mai mult, actuala formă a statutului conține aceleași reguli ca în vechiul statut cu privire la convocarea adunărilor și desfășurarea acestora.

  1. Referitor la hotărârile adoptate în cadrul sedinței CUSR din data de 29 04 2024, un extras al celor discutate și al hotărârilor adoptate se regăsește pe site-ul USR. De asemenea, la solicitarea acestora, membrii pot obține o copie a procesului-verbal al ședinței adunării CUSR.

  1. Referitor la componența Comisiei de Monitorizare a Alegerilor, precizăm ca aceasta este următoarea: Traian Dobrinescu, președinte, Cristian Pătrășconiu, președinte supleant care poate activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri, Liviu Capșa, reprezentant al domnului Varujan Vosganian, Gabriel Burlacu, reprezentant al doamnei Simona Vasilache. Regulamentul Comisiei de Monitorizare este publicat pe site-ul USR, reprezentând anexa nr. 3 la Statutul USR.

  1. Referitor la propunerile de natură să asigure un proces electiv transparent și corect, precizăm că Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura conform statutului, urmând ca aspecte punctuale, precum durata de prezentare a candidaturii, să fie stabilite în cadrul fiecărei adunări, în raport de circumstanțele desfășurării acestora. Potrivit Statutului, toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor. Fiecare candidat își va susține singur proiectul și va avea un timp limitat și egal de prezentare a proiectului personal, având posibilitatea de a răspunde la întrebările adresate de participanți.   

  2. Cu privire la cheltuielile de transport și cazare ale candidaților, Comisia de Monitorizare nu are asemenea atribuții, iar alte organe cu atribuții în adoptarea de decizii cu impact asupra bugetului USR nu au luat în acest sens o decizie, urmând ca fiecare dintre candidați să își suporte respectivele cheltuieli.

  3. Precizăm că din data de 29.04.2024 nu s-a mai desfășurat nicio ședință de Comitet Director și nu va mai fi programată niciuna până la data de 26.06.2024, când va fi validat noul președinte. Președintele interimar, devenind candidat, atribuțiile sale privind activitatea curentă a Uniunii au fost delegate vicepreședintelui interimar.

 

Vicepreședinte interimar al Uniunii Scriitorilor,

Angelo Mitchievici

Arhiva