Scrisoare deschisa

Actualitate   03 Jun 2024

3 iunie 2024

 

Către

  • Președintele interimar al Uniunii Scriitorilor din România, Dl Varujan Vosganian,

  • Candidatul la președenția Uniunii Scriitorilor din România, Dl. Varujan Vosganian,

  • Candidatul la președenția Uniunii Scriitorilor din România, Dl. Doru Ciucescu,

  • Comisia de Monitorizare a Alegerilor,

 

Ref. Adunarea Generală a USR convocată pentru alegerea Președintelui Uniunii Scriitorilor din România pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

 

Subsemnata Simona Vasilache, candidată la funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, validată de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, doresc să vă adresez respectuos prezenta scrisoare deschisa prin care doresc să vă solicit urmatoarele:

 1. Pe site-ul Uniunii Scriitorilor din România este prezentat convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR.

 

Temeiul convocarii indicat pe site este art 16 din Statutul USR din România in forma în vigoare.

 

Cu respect vă învederez că art. 16 din statutul din 9 mai 2024 publicat pe site-ul USR ca fiind statutul în vigoare nu reglementează convocarea Adunarii Generale în vederea alegerii presedintelui USR, ci se referă la alte aspecte.

 

Există însă un art. 16 în statutul USR din 2013 care reglementeaza convocarea adunarii generale extraordinare.


Fața de aceste inadvertențe, vă solicit să precizati printr-un comunicat public care este statutul în baza căruia sunt organizate alegerile pentru funcția de Președinte USR, vacantată prin decesul fostului Președinte.

 

 1. Vă rog să faceți publice hotărârile adoptate în cadrul sedinței CUSR din data de 29 04 2024 referitoare la organizarea alegerilor prezente, pentru ca toți candidatii să beneficieze de informații complete și corecte. În masura în care unul din candidați este chiar actualul Președinte interimar consider că se impune o mai mare transparenta a procesului electoral.

 

 1. Vă solicit să faceți publică componenta Comisiei de Monitorizare a Alegerilor în temeiul art. 17 din Statutul din 09 mai 2024, precum și regulamentul de funcționare a acestei comisii aprobat în temeiul art. 23 lit. k) din Statutul din 09 mai 2024.

 

 1. Regulamentul de funcționare a Comisiei de Monitorizare a Alegerilor aprobat în temeiul art. 23 lit. k) din Statutul din 09 mai 2024 consider că trebuie să fie public pe site-ul USR. Informațiile referitoare la buletinele de vot, ștampile, urnele de votare trebuie sa fie aduse la cunoștința tuturor celor care votează, trebuie sa fie verificate de cei care sunt votați sau care asigura procesul electiv la nivelul fiecarei filiale.

 

 1. Vă solicit să faceți publice propunerile fiecarui candidat pentru a fi reprezentanți în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, conform anexei 3 la statutul din 9 mai 2024.

 

 1. Pentru a se asigura caracterul transparent al alegerilor și pentru ca fiecare candidat să aibă șanse egale în alegerile la functia de Presedinte USR vă propun urmatoarele:

 

  1. În perioada care a mai ramas pâna la finalizarea alegerilor, (doua-trei saptamani) actualul Președinte interimar și candidat la funcția de Președinte USR să se abțină de a participa și a lua decizii în Comitetul Director în legatură cu prezentele alegeri.

 

În măsura în care Dl. Varujan Vosganian este și candidat, dar și actualul Președinte interimar, orice decizii adoptate și prin votul său, referitoare la alegeri au drept consecintă, punerea în dezavantaj a celorlalti candidați.

 

Arătăm că art. 27 din Statutul din 9 mai 2024 permite ca Presedintele USR, (chiar și interimar) să desemneze un alt membru în Comitetul Director care să îl înlocuiasca în Comitetul Director în această scurtă perioadă.

 

  1. Comisia de Monitorizare a Alegerilor ar trebui să se asigure că procesul electiv este unul corect și egal pentru toți trei candidați și că nu sunt împrejurari care să favorizeze pe unii candidați sau care să pună în dezavantaj pe alți candidați.

 

In acest sens propunem:

 1. Participarea fiecarui candidat în Adunările Generale ale Filialelor USR să fie făcută după reguli clare aduse la cunostinta candidatilor și a Președinților de Filiale.

 2. Fiecare candidat să aibă un timp egal de prezentare a proiectului personal de candidatură în cadrul fiecarei adunari și să răspundă la întrebările participanților în adunare;

 3. Fiecare candidat să se prezinte singur în fața Adunărilor Generale ale Filialelor USR. Împrejurarea ca unul dintre candidati să se prezinte împreuna cu alți colaboratori sau personal administrativ al USR și împreună să discute probleme curente administrative ale USR, ar constitui, în opinia candidatei Simona Vasilache o situație de net avantaj a acelui candidat.

 4. Cu privire la participarea efectiva în Adunările Generale ale Filialelor USR, propunem ca în Comisia de Monitorizare a Alegerilorsa să se decidă:

 • fie toți cei trei candidati să beneficieze de transport comun și cazare asigurate de USR,

 • fie fiecare candidat să iși asigure pe speze proprii participarea la Adunările Generale ale Filialelor USR

 

 1. Eu, Simona Vasilache, candidat la funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România beneficiez în temeiul art. 7 lit. d) din Statutul din 9 mai 2024 de un drept concret si efectiv de a participa la prezentul proces electiv care înseamnă că alegerile trebuie să fie corecte și transparente și că legea și statutul USR vor fi respectate întocmai.

 2. Prezenta scrisoare deschisă aș dori să fie publicată pe site-ul USR și al filialelor USR.


Cu deosebit respect,

Simona Vasilache

Arhiva