CONVOCATOR

Alegeri USR   01 May 2024

     În temeiul dispozițiilor Art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024generate de vacantarea funcției de președinte al USR prin decesul dlui Nicolae Manolescu – Varujan Vosganian, Președintele interimar al Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc după cum urmează:

 

 • 16 iunie, ora 10:00 – Filiala Iași

 • 16 iunie, ora 17:00 – Filiala Chișinău

 • 17 iunie, ora 12:30 – Filiala Bacău

 • 17 iunie, ora 17:00 – Filiala Sud – Est

 • 18 iunie, ora 10:00 – Filiala Pitești

 • 18 iunie, ora 15:00 – Filiala Craiova

 • 19 iunie, ora 10:00 – Filiala Timișoara

 • 19 iunie, ora 15:00 – Filiala Arad

 • 20 iunie, ora 10:00 – Filiala Alba-Hunedoara

 • 20 iunie, ora 12:30 – Filiala Sibiu

 • 21 iunie, ora 10:00 – Filiala București-Poezie

 • 21 iunie, ora 12:00 – Filiala București-Traduceri Literare

 • 21 iunie, ora 15:00 – Filiala București-Dramaturgie

 • 22 iunie, ora 10:00 – Filiala București-Literatură pentru Copii și Tineret

 • 22 iunie, ora 12:00 – Filiala București-Critică, Eseistică și Istorie Literară

 • 22 iunie, ora 15:00 – Filiala București-Proză

 • 23 iunie, ora 11:30 – Filiala Brașov

 • 23 iunie, ora 17:00 – Filiala Târgu Mureș

 • 24 iunie, ora 11:00 – Filiala Cluj

 • 25 iunie, ora 12:00 – Filiala Dobrogea

Adresa sediilor unde se va desfășura fiecare Adunare Generală a Filialei va fi stabilită ulterior și va fi

adusă la cunoștință prin Convocatorul pe care îl va publica Filiala.

Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minim 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.

Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor USR urmează a fi adus la cunoștința membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale

Adunarea Generală a USR va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

 

Candidaturile la funcția de Președinte USR

Membrii USR care doresc să candideze la funcția de Președinte al USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București, până la data de 15 mai 2024, ora 14:00.

Candidaturile trebuie însoțite de proiectul de conducere, trebuie să conțină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original și depuse personal în zilele de lucru, orele 10:00-14:00. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale și statutare vor fi verificate de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 16 mai 2024 și validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaților vor fi publicate pe site-urile USR și ale Filialelor în data de 16 mai 2024.

Toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte.

Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

La Adunarea Generală pot participa cu drept de vot membrii Filialei care au achitat cotizația inclusiv pe anul 2023.

Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.

 

 

Președintele interimar al Uniunii Scriitorilor din România,

Varujan Vosganian

Arhiva