Ședinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 8 decembrie 2023

Comunicate   12 Dec 2023

În ziua de 8 decembrie 2023 a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, prezidată de dl Nicolae Manolescu, președintele U.S.R.

Comitetul a pus în discuție problema finanțării revistelor U.S.R., conform prevederilor Legii 136/2015, prin bugetul Ministerului Culturii.

Comitetul a studiat cererile pentru indemnizația de merit. S-a stabilit ca propunerile pentru acordarea indemnizației de merit să fie făcute de către Comitetul Director – așa cum este stipulat în Statutul U.S.R. –, responsabilitatea fiind a Comitetului Director (chiar dacă scriitorii propuși sunt aprobați în Consiliu). Propunerile Comitetului au fost înaintate către Consiliu.

Comitetul a stabilit, de asemenea, propuneri pentru Juriul Premiilor Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2023 și pentru Juriul „Scriitorul Anului”.

S-au hotărât echipele participante la Turnirul de Poezie din anul 2024, acestea fiind echipa Brașov – Sibiu (câștigătoare în 2023), respectiv echipa Craiova.

Comitetul Director a decis acordarea egidei U.S.R. revistei Atitudini din Ploiești.

Comitetul Director a decis să dea publicității următorul Comunicat: Comitetul Director a analizat cererea adresată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe și răspunsul oficial pe care acesta l-a primit din partea CNSAS. Cererea a fost motivată de afirmațiile publice ale scriitorului Liviu Ioan Stoiciu cu privire la o pretinsă colaborare a lui Adrian Alui Gheorghe cu fosta Securitate.

Din adresele primite de la CNSAS rezultă că:

  1. Adrian Alui Gheorghe nu a avut niciodată calitatea de informator sau lucrător al Securității;

  2. Un pretins document pus în circulație în spațiul public, prin care Securitatea ia notă că Adrian Alui Gheorghe ar fi exprimat o delațiune privitoare la scriitorul Aurel Dumitrașcu, nu corespunde caracteristicilor unui document real, întocmit în perioada respectivă de organele de Securitate.

În urma celor de mai sus, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor recunoaște și comunică faptul că scriitorul Adrian Alui Gheorghe nu a avut nicio legătură cu Securitatea sau cu vreo pretinsă informare a acesteia, afirmațiile contrare fiind denigratoare și calomnioase, vehiculate cu rea-credință.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor le adresează membrilor Uniunii Scriitorilor solicitarea de a nu vehicula în spațiul public informații care nu pot fi probate.

Arhiva