Comunicat

Comunicate   12 Dec 2023

Față de articolul de presă publicat pe pagina de internet Cotidianul.ro, intitulat „Vremuri grele și complicate pentru Uniunea Scriitorilor”, Uniunea Scriitorilor din România aduce următoarele lămuriri:

Dosarul de instanță despre care se face referire că a fost pierdut de către Uniunea Scriitorilor din România a avut drept obiect cererea formulată de U.S.R. prin care a solicitat obligarea redactorului Cotidianul la plata unor sume de bani cu titlu de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor morale cauzate prin încălcarea drepturilor la onoare, reputație și demnitate, față de faptul că a fost publicat un articol de presă cu conținut nereal referitor la USR, cu depășirea limitelor libertății de exprimare.

Motivarea instanțelor pentru respingerea cererii a constat în aceea că, deși redactorul Cotidianul „nu a făcut dovada informațiilor ce fac obiectul cauzei”, ar fi publicat articolul cu bună-credință, în scopul de a informa publicul.

Prin urmare, deși s-a reținut că afirmațiile făcute în cadrul articolului de presă nu sunt dovedite sau susținute, cererea s-a respins pentru că instanța a susținut libertatea de exprimare a presei.

Referitor la decizia RIL nr. 13/2023 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, arătăm că aceasta nu are niciun efect asupra regimului de funcționare al Uniunii Scriitorilor din România.

Decizia privește aspecte legate de organizarea fundațiilor sportive care funcționează în temeiul dispozițiilor Legii sportului nr. 69/2000 coroborate cu dispozițiile OG 26/2000.

Așa cum s-a reținut deja în mod corect prin hotărâri judecătorești definitive, față de modalitatea de înființare, Uniunea Scriitorilor din România nu este supusă dispozițiilor OG 26/2000.UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte, Nicolae Manolescu

Arhiva