Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 23 octombrie 2023

Comunicate   24 Oct 2023

     În ziua de 23 octombrie 2023 a avut loc ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, prezidată de dl Nicolae Manolescu, Președintele USR.

     Ordinea de zi a cuprins informarea d-nei Simona Boroș privind acțiunile în justiție ale USR. Au urmat discutarea și aprobarea unor lucrări de amenajare/ renovare la Casa Scriitorilor de la Neptun. Comitetul a aprobat finanțarea necesară.

     Au fost propuse trei noi proiecte literare pentru anul 2024. Acestea au finanțare de la autoritățile locale și vor fi organizate sub egida USR. Comitetul a aprobat includerea lor în calendar. De asemenea, a aprobat procedura de selecție pentru acordarea Premiului „Ion Creangă” în anul 2024.

     Au fost dezbătute și solicitările unor reviste ale Uniunii, ca și cererile de acordare a egidei USR unor publicații din țară.

     S-a operat o înlocuire în cadrul Comisiei Sociale a USR.

Arhiva