In Memoriam Mircea Braga

In Memoriam   21 May 2023

     Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România anunță cu tristețe că vineri, 19 mai 2023, a murit Mircea Braga, filosof al culturii, eseist, critic şi istoric literar. S-a născut la Sibiu, în 27.08.1938. A fost căsătorit cu Rodica Braga, prozatoare şi poetă, care ne-a părăsit în anul 2022. Cei doi fii ai regretaților scriitori sunt Corin Braga, prof. univ. la Facultatea de Filologie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prozator şi teoretician literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Marian Braga, expert contabil. Mircea Braga a studiat la Liceul “Gh. Lazăr”, Sibiu, 1955; Facultatea de Filologie, Univ. “Babeş-Bolyai”, Cluj, 1960; doctor în filologie din 1984, cu teza V. Voiculescu. Studiu critic. A fost profesor, director adj., Şcoala generală nr. 5, Baia Mare, 1960-1962; şeful secţiei culturale a ziarului regional din Baia Mare, 1962-1966; instructor al secţiei regionale de artă profesionistă din Baia Mare, 1966-1968; director, Teatrul Dramatic din Baia Mare (1968-1970), director, Teatrul de Stat din Sibiu (1970-1974); preşedinte, Comitetul pentru Cultură şi Artă, jud. Sibiu, 1974-1979; şef de secţie, Revista “Transilvania”, Sibiu, 1979-1990; director general, Casa de Presă şi Editură “Transpres”, Sibiu, 1990-1995; director, Editura “Imago”, Sibiu, din 1995-prezent; prof. univ., Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, din 1995-2020. Director Școala doctorală, departamentul Filologie.  A debutat în revista Steaua din Cluj în anul 1956. 

     A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1977), în ultimii douăzeci de ani membru al Comitetului Filialei Sibiu a USR, membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, Director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din Alba Iulia, colaborator permanent al revistei Euphorion din Sibiu. A publicat volumele: Spectacolul de teatru şi colaboratorii lui (în colaborare – 1970); Sincronism şi tradiţie (1972), Conjuncturi şi permanenţe (1976), Destinul unor structuri literare (1979), Istoria literară ca pretext (1982), V. Voiculescu în orizontul tradiţionalismului (1984), Când sensul acoperă semnul (1985), Recursul la tradiţie (1987), Pe pragul criticii (1992), Decupaje în sens (1997), Cultura – o utopie asumată? (2000), Epoca marilor clasici (2001; 2001; 2002), Teorie şi metodă (2002), Vasile Voiculescu (2002), Critică literară (2003; 2004), Replieri interpretative (2003), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. I (2006), Ideologia „Junimii” (coordonator – 2007), Constantin Noica şi Sibiul (2007), Incursiuni în imaginar, 3 vol. (coordonator – 2007-2008-2009), V. Voiculescu – Măştile căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor creaţiei) (2008). Geografii instabile (2010), Colocviile de critică ale Revistei „Transilvania” (2012), Despre ordinul suveran al receptării, (2013), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. 2 (2014), Ecce Nietzsche (București, Ed. Academiei Române, 2015), Ultima frontieră  (Buc., Ed, Ideea Europeană, 218), Biblioteca și irealul din real. Cronotopologie literară (Buc., Ed. Academiei Române, 2020), Absolutul. De la destrămare la reconstrucție Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2023). A prefațat în îngrijit peste 40 de ediţii din opera unor scriitori ca: Ch. Baudelaire, V. Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I. Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N. Batzaria, Constantin Noica, Aron Cotruş, Oscar Lemnaru, Șt. Aug. Doinaș, Emil Isac, Marceal Mureșeanu, Ana Olos. A participat la numeroase volume colective și a publicat peste 1500 de studii și articole. 

     A fost profesor emerit (2008) și a primit numeroase distincții și premii: Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982), Diploma Uniunii Scriitorilor din România (1984), Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2006), Premiul de critică şi istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2010), Premiul pentru critică al Atelierului Naţional de Poezie „Serile de la Brădiceni” (2013). Premiul de teorie şi critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2013), Premiul ”Cartea Anului” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2016), Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2017), Premiul pentru întreaga operă ,,Zilele Revistei „Nord Literar”, Ediția a XIII-a (2018),  Premiul pentru teorie literară și culturală al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (2019).

     Prin plecarea lui Mircea Braga dintre noi, literatura română și comunitatea noastră artistică suferă o grea, ireparabilă pierdere. 

Arhiva