Ședinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Comunicate   20 Dec 2022

Consiliul Uniunii Scriitoilor din România s-a întrunit în ziua de 7 decembrie 2022. Ședința a fost prezidată de Președintele U.S.R., dl Nicolae Manolescu.

A avut loc prezentarea Execuției bugetare la data de 30 septembrie 2022 și Proiectul de buget pentru anul 2023 de către Varujan Vosganian, prim-vicepreședintele U.S.R. Execuția bugetară la 30 septembrie 2022 și Proiectul Bugetului pentru anul 2023 au fost aprobate în unanimitate.

Au fost prezentate aspectele principale în derularea editării revistelor U.S.R. cu finanțare prin Ministerul Culturii, conform Legii nr. 136/ 2015.

Au fost prezentate Consiliului propunerile Comitetului Director pentru acordarea indemnizațiilor de merit și au fost stabilite, prin votul Consiliului, două propuneri către Academia Română pentru pozițiile vacante.

Consiliul a luat act de lista cu proiectele principale ale Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2023, fiind stabilită o listă cu 21 de proiecte, votată de Consiliu.

Doamna avocat Corina Popescu a făcut o prezentare a litigiilor în care U.S.R. este parte.

Ședința a continuat cu prezentarea – de către dl Dan Cristea, președintele Comisiei de Validare –, a rezultatelor lucrării acestei comisii. Consiliul a votat primirea noilor membri, la propunerea Comisiei de Validare.

Consiliul a ales Președintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor și a 2 membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri. Comisia se va completa, cu minimum o lună înainte de începerea alegerilor, cu membrii desemnați de fiecare candidat în parte.

A fost prezentat, de asemenea, calendarul Adunărilor Generale ale Filialelor U.S.R. pentru alegeri (15 martie – 5 aprilie 2023).

A fost votată de Consiliu componența Juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor pentru anul 2022 și a Juriului Premiilor „Scriitorii lunii/ Scriitorul Anului”, ediția a VIII-a.

 

Arhiva