In memoriam Geo Șerban

In Memoriam   12 Jul 2022

S-a stins din viață, în ziua de 9 iulie 2022, criticul și istoricul literar, eseistul, editorul, jurnalistul cultural Geo Șerban.

S-a născut la 20 mai 1930, la Iași.

A urmat Școala „I.G. Duca” din București, apoi Liceul Militar de la Curtea de Argeș, pe care l-a absolvit în 1948. Nu a urmat o carieră militară (deși fusese, practic, admis la școala de ofițeri), din cauza descoperirii unei incompatibilități de ordin medical.

A fost student al Facultății de Filologie, secția română, a Universității din București până în anul 1953.

Încă din timpul facultății (1949) a fost angajat redactor la revista „Flacăra”, până în 1968, între anii 1953 și 1955 fiind și corespondent la București al revistei clujene „Steaua”, iar între 1955-1958 a fost redactor la revista „Viața Românească”. Din 1964 și până la pensionare a îndeplinit funcția de redactor la revista „Secolul 20”. De asemenea, a activat și în redacția revistei „Realitatea evreiască”.

A început să publice devreme, la 17 ani, încurajat de Laurențiu Fulga, în ziarul „Glasul armatei”, adevăratul debut literar petrecându-se în același an, 1947, în „Revista literară”, sub girul lui M.R. Paraschivescu. De-a lungul anilor a mai colaborat la: „Națiunea”, „Tânărul scriitor”, „Contemporanul”, „Manuscriptum”, „Revista de istorie și teorie literară”, „România literară” și multe altele.

A îngrijit ediții din M. Kogălniceanu, Alecu Russo, Alexandru I. Odobescu, Traian Demetrescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Mihail Sebastian, B. Fundoianu, Paul Celan, Jacques G. Costin ș.a. A realizat, de asemenea, câteva antologii de texte, între care Idei trăite. Carte de înțelepciune (1968).

A rămas în amintirea cititorilor și a istoricilor literari și prin faptul că a reușit să păstreze, în dificilele condiții știute, manuscrisul romanului Proprietatea și posesiunea, al lui Petru Dumitriu, până când schimbările de după 1989 au făcut posibilă apariția acestuia.

Este autorul volumelor: Exegeze (1968), Ispita istoriei. Investigații, precizări, demersuri metodologice (1980), Întâlniri cu Marcel Iancu (2011), Dimensiunea Sebastian (2013).

Prin plecarea dintre noi a criticului Geo Șerban, publicistica și istoriografia noastră literară suferă o grea, ireparabilă pierdere.

Arhiva