Comunicat

Comunicate   03 Jun 2022

     Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului motivarea deciziei din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 15108/299/2018*.

     Precizăm că dosarul menționat are ca obiect cererea de înregistrare în registrul special al persoanelor juridice a mențiunii privind alegerea dlui Nicolae Manolescu Apolzan în calitate de președinte al USR pentru mandatul 2018-2023.

     Prin Decizia nr. 1342A/11.05.2022, pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr. 15108/299/2018*, instanța a dispus înlocuirea considerentelor încheierii primei instanțe cu următoarele: „Uniunii Scriitorilor din România nu i se aplică prevederile O.G. nr. 26/2000, așa cum o statuează extrem de clar dispozițiile art. 85 din O.G. nr. 26/2000, astfel încât nu se mai impunea analiza fondului cererii de înregistrare a modificărilor”.

     De asemenea, instanța de apel a mai reținut că dnii Dan Mircea Cipariu și Eugen Uricaru nu au calitatea de reprezentanți ai USR, ci doar dl Nicolae Manolescu. 

     Mai mult, instanța a reținut ca fiind relevante considerentele reținute de Judecătoria Sectorului 1, în încheierea din 16.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015*, prin care s-a reținut faptul că USR nu este supusă înscrierii în registrul special al persoanelor juridice, întrucât aceasta a fost înființată în temeiul Decretului nr. 267/1949 ca persoană juridică de utilitate publică, precum și că Decretul nr. 27/1990 nu a transformat-o în persoană juridică guvernată de Legea nr. 21/1924, ci aceasta a continuat să existe ca persoană juridică, supusă – așa cum menționează și art. 85 din OG 26/2000 – reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării sale.  Subliniem că decizia pronunțată în dosarul nr. 15108/299/2018* este definitivă. 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte, Nicolae Manolescu

Arhiva