In memoriam Stelian Dumistrăcel

In Memoriam   21 Mar 2022

Stelian Dumistrăcel a trecut în veșnicie pe 18 martie 2022.

Născut pe 19 august 1937, Zvoriştea, Suceava, absolvent al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi (1974), Stelian Dumistrăcel a avut drept principale direcţii de cercetare în actualitate: geografie lingvistică; frazeologie românească şi generală; comunicare şi pragmatică lingvistică.

Este autor a 10 volume, coautor la 10 volume; peste 200 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate (în Franţa – „Revue de linguistique romane”; Germania – „Balkan-Archiv”) şi în volumele cuprinzând lucrările unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în Franţa, Germania, Italia şi Spania.

A publicat în domeniile sociolingvisticii, pragmaticii şi discursului public: Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne (1978); Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei Române (1993); Eugen Coşeriu: Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică (editor, 1994); Sate dispărute – sate ameninţate (1995, Premiul pentru cercetare al revistei Cronica); Ancheta dialectală ca formă de comunicare (în colaborare, 1997); Pînă-n pînzele albe. Expresii româneşti. Biografii – motivaţii (ediţia întîi, 1997; ediţia a doua, 2001); Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale (2006); Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media (2006); Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (ediţia întîi, 1980; ediţia a doua, 2011).

În 2017, Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi i-a dedicat Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel 80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul” (Editura Adenium).

A obţinut premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1978, pentru lucrarea Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului. De asemenea, a obținut Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române.

Stelian Dumistrăcel a fost, din anul 2010, membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

Prin trecerea în veșnicie, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a pierdut o voce importantă a literaturii române contemporane.

Arhiva