Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 10 martie 2022

Comunicate   14 Mar 2022

La data de 10 martie 2022 a avut loc ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România.
Ședința a fost condusă de președintele Uniunii, dl Nicolae Manolescu. Alături de membrii Comitetului au fost invitați directorii sau, după caz, redactorii-șefi ai publicațiilor Uniunii Scriitorilor.
Comitetul și invitații au ascultat informările conducerii Uniunii în legătură cu stadiul rezolvării problemelor legate de finanțarea revistelor Uniunii și de indexarea sumelor cuvenite acestora. Au fost prezentate demersurile făcute de conducerea Uniunii pentru normalizarea situației finanțării.
Comitetul a analizat colaborarea cu Editura Art în administrarea Editurii Cartea Românească, planurile editoriale pentru anul 2022 și de perspectivă.
A fost ales un nou membru în comitetul de coordonare al Editurii Cartea Românească, în persoana criticului literar Vasile Spiridon.
S-a decis convocarea unei ședințe de Comitet Director, respectiv Consiliu U.S.R., la data de 29 martie 2022.

Arhiva