In memoriam Eugenia Bălteanu

In Memoriam   19 Oct 2021

     eugenia-balteanu.jpgA plecat dintre noi poeta, prozatoarea și jurnalista Eugenia Bălteanu.

     Născută la 30 iunie 1946, la Begheiți (Torac), în Republica Serbia, Eugenia Bălteanu a absolvit școala generală în localitatea natală, după care a urmat cursurile Școlii Normale din Vârșeţ, Secţia în Limba Română. A fost licenţiată a Școlii Superioare de Pedagogie din Zrenianin. A frecventat cursurile de perfecţionare în limba engleză la Școala „Academia” din Panciova. O perioadă a fost profesor la școala generală din Sân-Mihai, angajându-se apoi ca ziaristă la Radio TV Novi Sad, Redacţia în Limba Română. Din anul 1979, a devenit redactor la Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”, în redacția săptămânalului ,,Libertatea”, și, ulterior, redactor responsabil al revistei pentru copii ,,Bucuria copiilor” (1991-2006).

     A semnat articole în paginile revistei pentru artă și cultură „Lumina”, ale revistei pentru tineret „Tribuna tineretului” (astăzi: „Tinereţea”), „Glas omladine”, revistă pentru tineret din Novi Sad, „Tibiscus” (Uzdin), „Dečije novine” (Gornji Milanovac), „Tik-Tak” (Belgrad) ș.a.

     A publicat versuri și în revistele din România: „Orizont”, „Orient Latin” (Timișoara), „Redeșteptarea” (Lugoj), „Licurici” (București).

     A debutat în revista ,,Bucuria copiilor”, în 1958, iar editorial, în anul 1976.

     A publicat numeroase volume: Variaţii în albastru, versuri (1976); Inevitabilul fluviu, versuri (1982); Concert pentru strada mea, poezii (1994); Cascade de lumină, versuri (1997); Ultima poveste înainte de zbor, proză pentru copii (1999); Mona, roman (2005 – în anul 2008 l-a publicat și în limba sârbă, în traducere proprie, la Ed. „In Medias Res” din Panciova); Oglinzi de mătase, versuri (2006); Tangoul, roman (2008); Trei anotimpuri, roman (2008); Speranța, roman (2011); Măștile din Veneția, poezii (2013); Scrisori din Pasadena, roman (2014); Drumul împărătesc, roman (2016); Casa soarelui răsare, roman (2020).

     Poezia sa a fost tradusă în limbile: sârbă, croată, ruteană, slovacă, maghiară, engleză, macedoneană, italiană, albaneză.     

     A fost membră a Uniunii Scriitorilor din Voivodina, a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariștilor din Republica Serbia și din România și a International Federation of Journalists.   

     A fost deţinătoarea Premiului de Octombrie al Orașului Vârșeţ și a Premiului I acordat la Festivalul de Poezie „Floarea de Lotus” (Sân-Mihai). A obținut de două ori Premiul I la concursul organizat de publicația „Libertatea” și Premiul Cartea Anului la tradiționala manifestare ,,Un an editorial într-o singură zi”, pentru romanele ,,Mona” (în anul 2005) și ,,Speranța” (în anul 2011).   

     Remarcabilă jurnalistă, scriitoare neobosită, a cărei pasiune și competență au acoperit zone pluridisciplinare, scriitoarea a lăsat posterității, prin cuvânt, lumină, speranță și viață, bogata sa experiență multiculturală.

     Dispariția Eugeniei Bălteanu este o iremediabilă pierdere pentru viața și spiritualitatea românilor din Voivodina, pentru noi toți.

Arhiva