In memoriam Alexandru Deal

In Memoriam   26 Apr 2021

     deal-alexandru.jpgA plecat dintre noi prozatorul Alexandru Deal.

     Născut la 17 martie 1946, în Arad, Alexandru Deal (Alexandru Hegheș Spătaru) a absolvit Liceul de Arte Plastice din Timişoara (1965).

     A avut diferite profesii, între care și aceea de corector la Intreprinderea Poligrafică „Banatul” (1968–1970). În prima parte a vieții a publicat intens în periodice, precum  „Orizont”, „România literară”, „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Viaţa românească” etc., prozele sale stârnind un interes aparte din partea cititorilor și a criticii, care l-a plasat, încă de la debutul din 1968, în prima linie a scriitorilor din generația sa.

     A publicat romanele Nisip, Editura pentru Literatură, 1968; Laşii,  Editura Cartea Românească, 1971 și Anotimpul făgăduinţei, Editura Cartea Românească, 1975.

     A fost distins cu Premiul pentru Proză al revistei „Amfiteatru” (1963) și Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1971).

     Prin plecarea dintre noi a lui Alexandru Deal, pierdem un prieten și un coleg minunat, un om generos și deschis, atașat trup și suflet breslei scriitoricești.

Arhiva