Comunicat

Comunicate   26 Mar 2021

     Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului motivarea deciziei din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 20396/299/2018.
     Reamintim că, în temeiul pronunțării, așa cum apărea pe portalul instanțelor de judecată și fără existența motivării, a fost lansată o campanie mediatizată ce a avut drept scop și finalitate crearea unor confuzii în rândul destinatarilor cu privire la regimul juridic/caracterul de utilitate publică/existența U.S.R.
     Cu titlu de exemplu, în cuprinsul unui articol publicat on-line pe pagina de internet www.agentiadecarte.ro ulterior pronunțării soluției, se afirma că Uniunea Scriitorilor din România nu s-ar afla în legalitate, că nu ar avea statut de utilitate publică, invocându-se considerente din cuprinsul încheierii din 28.11.2019 pronunțate de prima instanță în dosarul nr. 20396/299/2018.
     La acel moment, am precizat că acea campanie mediatizată împotriva U.S.R., bazată doar pe soluția de respingere a apelului, fără cunoașterea considerentelor hotărârii și raționamentului instanței, trebuie privită cu mari rezerve.
     În acest context, precizăm că prin decizia nr. 2777A/12.11.2020 pronunțată în apel în dosarul nr. 20396/299/2018 s-a reținut, printre altele:
     „Vor fi astfel înlăturate considerentele încheierii din 28.11.2019 referitoare la analiza statutului de utilitate publică al Uniunii Scriitorilor, referitoare la analiza conținutului Decretului nr. 267/1949 și a abrogării sale, la efectele Decretului lege nr. 27/1990 care în mod evident nu făceau obiectul cauzei”.
     Astfel, în prezent, față de înlăturarea considerentelor primei instanțe referitoare la regimul juridic/caracterul de utilitate publică al U.S.R., se confirmă susținerile noastre referitoare la existența dezinformărilor și a caracterului neîntemeiat al atacurilor lansate împotriva U.S.R. bazate pe aceste considerente.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte: Nicolae Manolescu

Arhiva