Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 3 noiembrie 2020

Comunicate   12 Nov 2020

Marți, 3 noiembrie 2020, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim vicepreședinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședinte U.S.R., Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Cassian Maria Spiridon, președinte Filiala Iași (online), Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie, Peter Sragher, președinte Filiala București - Traduceri Literare, Mircea Mihăieș, din partea Filialei Timișoara (online).
Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, Dragoș Ursache, director administrativ, Stela Pahonțu, director economic.
Primul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat nivelul indemnizațiilor pentru președinții Filialelor Uniunii Scriitorilor din România. În continuare, a fost discutată posibilitatea finanțării Premiilor Filialelor U.S.R. și din cotizațiile încasate, nu numai din veniturile atrase. A fost supusă aprobării posibilitatea achitării din fonduri proprii a două premii de către filialele cu peste 200 membri și a unui premiu de către filialele cu până la 200 membri. Cuantumul fiecărui premiu nu va depăși suma de 1000 lei net. S-a votat în unanimitate.
S-a propus acordarea a două premii de excelență: Radu Cosașu și Aurel Rău la împlinirea vârstei de 90 de ani. Premiile vor avea valoarea de 2000 lei net și vor avea titulatura „LA ANIVERSARĂ”- Premiul de Excelență acordat de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.
În continuare, s-a votat acordarea egidei Uniunii Scriitorilor din România pentru revista „Însemnări ieșene”.
Ultimul punct pe ordinea de zi l-a constituit analiza revistelor literare ale Uniunii Scriitorilor din România din punct de vedere economic și sub raportul conținutului. Decizia Comitetului Director a fost de a se trimite fiecărui redactor șef o informare. Decizia C.D. conține și un termen - 1 iunie 2021 - până la care trebuie luate măsuri de îmbunătățire a activității revistelor.

Arhiva