Gala Poeziei Române Contemporane

PROGRAME ŞI PROIECTE   14 Jul 2020

 

Acest proiect cultural îşi propune să reconfigureze locul şi rolul literaturii române contemporane în lumea de astăzi şi s-o revitalizeze, readucând-o în atenţia publicului, a cititorilor.

În vederea bunei desfășurări a evenimentului, 10 critici literari propun câte o listă de 20 de poeți reprezentativi care să participe la Gală. Dintre toate nominalizările, Nicolae Manolescu, selecționerul Galei, alege 20 din cei mai importanţi poeţi români de astăzi, din toate generațiile. Aceștia, într-o gală care are loc într-un spațiu de mare valoare simbolică, își citesc versurile în fața publicului, prezentați de Nicolae Manolescu.

Spectacolul este televizat, iar ambianța muzicală este asigurată de artiști profesioniști, care marchează prin prestația lor antractele dintre secvențele de recitare.

Arhiva