Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 17 ianuarie 2019

Comunicate   23 Jan 2020

 

Vineri, 17 ianuarie 2019, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim vicepreședinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședinte U.S.R., Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Cassian Maria Spiridon, președinte Filiala Iași, Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie, Peter Sragher, președinte Filiala București-Traduceri  Literare. Absenți: Mircea Mihăieș, din partea Filialei Timișoara; Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj, bolnav. Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Sorin Lavric, director programe  interne, Stela Pahonțu, director economic, Vasile Ioan Tudor, administrator Casa de Creație Neptun.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit informarea Comitetului Director asupra activității Editurii Cartea Românească, gestionată de Grupul Editorial ART. În continuare, au fost prezentate măsurile necesare pentru demararea și organizarea primelor proiecte culturale din acest an: Colocviul „Matei Călinescu”, Turnu Severin, 26-27 martie; Reuniunea anuală a editurilor care publică literatură română contemporană, Oltenița, 21-22 aprilie. A fost discutată repartizarea finanțării revistelor U.S.R. și a numărului de module pe fiecare revistă în luna ianuarie 2020. S-a supus aprobării repartizarea modulelor. S-a votat în unanimitate. A fost detaliată procedura de jurizare pentru selectarea unei cărți în limba maghiară care să fie tradusă în limba română și publicată la Editura Cartea Românească, în cadrul „Interferenţelor literare româno-maghiare”, ediţia a III-a. Au fost analizate propunerile privind funcționarea Casei de Creație Neptun. La capitolul Diverse, Comitetul Director a fost informat despre o întâlnire la vârf a ANUC.

 

Arhiva