Comunicat 10.12.2019

Comunicate   10 Dec 2019

 

Uniunea Scriitorilor din România, prin președintele Nicolae Manolescu, revine cu următoarele precizări, având în vedere comunicatul de presă emis de Biroul Parlamentar Senator Dan Lungu.

Dl Dan Lungu este membru al Uniunii Scriitorilor din România. În aceste condiții, Uniunea Scriitorilor din România ia act cu regret despre faptul că, fără să dețină toate informațiile relevante, un membru al Uniunii Scriitorilor din România se hazardează să facă publice aspecte necorespunzătoare realității și, prin aceasta, să aducă acuze nefondate organizației din care face parte.

În primul rând, precizăm că raportul întocmit de Curtea de Conturi vizează Ministerul Culturii, nu Uniunea Scriitorilor din România, conform art. 140 din Constituție și Legii nr. 94/1992 atribuțiile Curții de Conturi fiind în legătură cu resursele financiare ale statului și ale sectorului public.

În al doilea rând, precizăm că raportul întcomit de Curtea de Conturi nu este definitiv, acesta fiind contestat chiar de Ministerul Culturii, având în vedere existența unor aprecieri neconforme cu dispozițiile legale în cuprinsul acestuia. Pe de altă parte, oricum, raportul întocmit de Curtea de Conturi nu este opozabil Uniunii Scriitorilor din România, care își va exprima punctul de vedere atunci când acesta va produce efecte juridice și îi va deveni opozabil.

În al treilea rând, faptul că un membru al Uniunii Scriitorilor din România, senator în Parlamentul României, înțelege să facă publice, creând o aparență de veridicitate, unele aspecte care nu corespund realității și nu au dobândit caracter definitiv și cert, conduce la concluzia existenței unor interese nelegitime ale respectivului membru.

Nu în ultimul rând, insinuările din cuprinsul comunicatului de presă sunt făcute fără nicio bază factuală și fără nicio probă, sens în care sunt de natură să aducă atingere drepturilor Uniunii Scriitorilor din România, care urmează să efectueze demersurile ce se impun pentru repararea prejudiciilor suferite.

 

Arhiva