In memoriam Virgiliu Florea

In Memoriam   08 Aug 2019

 

In memoriam Virgiliu Florea

  

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului Virgiliu Florea.

Virgiliu Florea (15 februarie 1941, Pogăceaua / Mureş – 7 august 2019, Cluj-Napoca).

Folclorist, istoric literar.

Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1964). Doctorat 1974.

Debut absolut în Revista de etnografie şi folclor, 1967.

Volume: Folclorişti ardeleni. Colecţii inedite de folclor, 1994; Folcloristul Enea Hodoş 50 de ani de la moarte, 1995; Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul Junimii bucureştene, 1997; Din trecutul folcloristicii româneşti, 2001; M. Gaster & Agnes Murgoci – avocaţi în Marea Britanie ai culturii populare româneşti – Advocates în Great Britain of Romanian Culture, 2003; Scriitori români în arhiva M. Gaster de la Londra, 2 volume, 2007; Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor, 2007 (în colaborare cu Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt şi Ion Taloş); Dr. M. Gaster, omul şi opera. Reconstituiri biobibliografice, 2008; Din istoria unei capodopere: Chrestomatie română de M. Gaster. Cu 132 de documente inedite, 2010 (în colaborare cu Elena Cernea); Un cărturar german, I.C. Hintz-Hinţescu, folclorist şi literat român, 2011.

A colaborat la periodicele: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, „Steaua”, „Tribuna”, „Mioriţa” (SUA), „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, Literatură şi Arte a Academiei Române”, „Ramuri”, „Pagini bucovinene” (Supliment la „Convorbiri literare”), „Manuscriptum”, „Jurnal literar”, „Studia Judaica”, „Adevărul literar şi artistic”, „Academica”, „Cetatea culturală”, „Studii literare”, „Familia română”.

Ediţii: M. Gaster în corespondenţă, prefaţa editorului, Bucureşti, 1985; Romulus Felea, Avram Iancu în tradiţia orală a moţilor, prefaţă de Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1992 (în colaborare cu Ioan Felea); Poezii poporale din Câmpie, prefaţă de Oliv Mircea, introducerea editorului, Bistriţa, 1993.

 

virgiliu_flore.jpg

 

Arhiva