Burse oferite de Institutul Ramon Llull – prima sesiune 2019

Noutati   27 Feb 2019

Burse oferite de Institutul Ramon Llull – prima sesiune 2019

 

Institutul Ramon Llull anunță lansarea primei sesiuni din 2019, pentru următoarele burse:

Traducere de literatură: Granturi pentru traducerea operelor originale scrise în catalană sau araneză. Prima sesiune se încheie la 30 aprilie 2019. Mai multe informații la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/traduccio_literatura_intro.cfm

Promovarea literaturii: Granturi pentru desfășurarea de activități de promovare în străinătate axate pe literatura catalană și araneză. Prima sesiune se încheie la 30 aprilie 2019. Mai multe informații la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/promocio_literatura_intro.cfm

Lucrări ilustrate pentru copii: Granturi pentru publicarea în străinătate a lucrărilor ilustrate pentru copii și YA. Prima sesiune se încheie la 30 aprilie 2019. Mai multe informații la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/obres_ilustrades_intro.cfm

Specimene și broșuri: Granturi pentru traducerea unor exemplare de lucrări scrise în catalană sau araneză și pentru producerea de broșuri în scopuri promoționale. Prima sesiune se încheie la 30 aprilie 2019. Mai multe detalii la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/traduccio_fragments_intro.cfm

Traducători în rezidență: Granturi vizate de traducătorii internaționali pentru rezidența în Catalonia. Prima sesiune se încheie la 13 mai 2019. Detalii la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/residencies_traductors_intro.cfm

Călătorii pentru scriitori și ilustratori: Granturi destinate scriitorilor și ilustratorilor literaturii catalane și aranesiene. Prima sesiune se încheie la 26 iunie 2019. Detalii la adresa web:

https://www.llull.cat/english/subvencions/mobilitat_escriptors_intro.cfm

 

Traducere / Promovare / Traducători în rezidență: Pentru mai multe informații privind procesul de aplicare pentru obținerea acestor subvenții, persoana de contact: Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

Lucrări ilustrate pentru copii / Specimene și broșuri / Călătorii pentru scriitori și ilustratori: Pentru informații suplimentare privind procesul de depunere a cererilor de finanțare, persoana de contact: Rosa Crespi (rcrespi@llull.cat).

Persoanele care intenționează să solicite pentru prima dată un grant pentru IRL (numai cetățeni străini fără rezidență fiscală în Spania), ar trebui să ceară acreditări (utilizator și parolă). Instrucțiuni și formulare pentru aplicare se găsesc la adresa web:

https://www.llull.cat/english/seu_e/peticions_acreditacio_intro.cfm

 


Dear friends,

 

The Institut Ramon Llull is pleased to announce the first Call of the year 2019 for the following Grants:

  • Literature Translation:Grants for the translation of works originally written in Catalan or Aranese. This first call closes on 30 April 2019.
  • Literature Promotion:Grants to carry out promotion activities abroad focused on Catalan and Aranese Literature. This first call closes on 30 April 2019.
  • Children's Illustration:Grants for the publication abroad of Illustrated Children & YA works. This first call closes on 30 April 2019.
  • SamplesBooklets: Grants to translate Samples of works written in Catalan or Aranese and to produce Booklets for promotional purposes. This first call closes on 30 April 2019.
  • Translatorsin Residency: Grants targeted at International Translators for residency stays in Catalonia. This first call closes on 13 May 2019.
  • Travelfor Writers & Illustrators: Grants targeted at Writers and Illustrators of Catalan and Aranese Literature. This first call closes on 26 June 2019.

Translation / Promotion / Translators in Residency: For further information regarding the application process of these grants, please refer to Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat).

Children's Illustration / Samples & Booklets / Travel for Writers & Illustrators: For further information regarding the application process of these grants, please refer to Rosa Crespí (rcrespi@llull.cat).

Those of you that are planning to apply for an IRL grant for the first time (only foreign citizens without tax residency in Spain), should ask for credentials (user and password). Please, follow these directions.

 

Best wishes,

Institut Ramon Llull

 

Arhiva