Mobilitatea culturală europeană - Chestionar

Noutati   15 Feb 2019

Mobilitatea culturală europeană pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii:

care sunt nevoile dvs.?

 

În aprilie 2019 va fi lansat un nou fond pilot european de mobilitate culturală, susținut de Comisia Europeană prin programul Creative Europe. Între aprilie și septembrie 2019, artiștii eligibili și profesioniștii din domeniul culturii vor putea solicita sprijin financiar menit să acopere un scop profesional în străinătate în cadrul țărilor din programul Creative Europe *.

Un consorțiu de parteneri europeni a fost contractat de către Comisia Europeană pentru a conduce procesul și pentru a gestiona faza-pilot a fondului de mobilitate culturală. Înainte de lansarea fazei de testare a fondului de mobilitate, partenerii invită artiști și profesioniști din domeniul culturii să participle la un sondaj scurt pentru a contribui la planificare. Acest lucru va ajuta partenerii să adapteze fondul pilot de mobilitate culturală pentru a se asigura că acesta răspunde nevoilor sectorului.

Obiectivul general al acestui fond de mobilitate pilot, susținut de Comisia Europeană, este de a testa un fond transnațional care să răspundă nevoilor artiștilor mobili și profesioniștilor din domeniul culturii, în special în ceea ce privește durata, obiectivele și impactul așteptat asupra carierei și dezvoltării profesionale.

Consorțiul, condus de Institutul Goethe (DE) împreună cu partenerii săi Institutul francez (FR), Nida Art Colony din cadrul Academiei de Arte din Vilnius (LT) și Izolyatsia (UA), doresc să afle mai multe despre nevoile dvs. mobilitate ** în practica dvs. profesională.

Toate răspunsurile sunt anonime.

Întrebările sunt scrise în limba engleză, dar răspunsurile pot fi furnizate și în engleză, franceză, germană, olandeză și spaniolă.

TERMEN LIMITĂ: 25 FEBRUARIE 2019

Vă mulțumim pentru contribuția dvs.

 

* țări participante la programul Creative Europe: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/creative-europe-participating-countries_fr

** În acest studiu se folosește termenul "mobilitate" pentru călătoria în străinătate în scopuri profesionale. Poate fi o călătorie la o reședință de artiști, în scop de instruire, să cauți o piață pentru produsul tău, să-ți prezinți munca într-un târg sau expoziție, să întâlniți parteneri culturali, să participați la o conferință etc. "o mobilitate" vă poate duce în afara țării dvs. pentru câteva zile sau mai mult de o lună. Ar putea implica călătoria într-o țară sau mai multe.

 

European cultural mobility for artists and cultural practitioners:

what are your needs?

 

In April 2019 a new European pilot cultural mobility fund will be launched, supported by the European Commission through the Creative Europe programme. Between April and September 2019 eligible artists and cultural professionals will be able to apply for financial support covering a professional purpose abroad within the Creative Europe programme countries*.

A consortium of European partners has been contracted by the European Commission to lead the process and to manage the pilot phase of the cultural mobility fund. Before the test phase of the mobility fund is launched, the partners invite artists and culture professionals to complete a short survey to contribute to the planning. This will help the partners fine-tune the pilot cultural mobility fund to ensure it meets the needs of the sector.

The overall objective of this pilot mobility fund, supported by the European Commission, is to test a cross-national fund that answers the needs of mobile artists and cultural professionals, particularly in terms of duration, objectives and expected impacts on their careers and professional development.

The consortium, led by Goethe-Institut (DE) with its partners Institut français (FR), Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) and Izolyatsia (UA), are eager to know more about your needs and how you benefit from mobility** in your professional practice.

All answers are anonymised.

The questions are written in English, but answers can also be provided in English, French, German, Dutch and Spanish.

DEADLINE: 25 FEBRUARY 2019

Thank you for your contribution.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkvTYGhBNf7S_ERxVHRuIajBWxvRTWIUMJI94EB9ETit0cmg/viewform

 

Arhiva