O listă canonică a literaturii române: proza și poezia (1918-2018)

Comunicate   01 Feb 2019

 

O listă canonică - 100 de cărți de proză în 100 de ani (1918-2018)

 

30 de critici, cronicari și istorici literari (Livius Ciocârlie, Gabriel Coșoveanu, Liana Cozea, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Dan Gulea, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Cristian Livescu, Nicolae Manolescu, Marius Miheț, Angelo Mitchievici, George Neagoe, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Vasile Popovici, Ilie Rad, Adrian G. Romila, Vasile Spiridon, Lucian-Vasile Szabo, Alex. Ștefănescu, Cornel Ungureanu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir) au acceptat invitația revistei România literară de a aleage 100 de cărți de proză românească (y compris volume de memorialistică și jurnale), apărute într-un secol (1918-2018), pe care le consideră cele mai valoroase și reprezentative.

Unii dintre respondenți au nominalizat mai puțin de 100 de titluri, după cum au fost și câțiva care au depășit cu alegerile lor numărul fixat, 100. Au fost menționate extrem de multe titluri – 676 (paleta preferințelor se dovedește a fi, așadar, foarte largă!...). Dintre acestea însă, 360 de titluri, aproape jumătate, apar doar o singură dată pe listele criticilor. Fondul principal care ne interesează, și anume cele 100 de titluri care constituie propunerea noastră de listă canonică, e format din opere care au primit între maximum 30 de nominalizări și minimum 7 nominalizări.

Repetăm ceea ce deja am anunțat: nu publicăm opțiunile individuale ale criticilor; nu publicăm nici numărul de nominalizări primite de fiecare titlu în parte; nu facem o listă de autori, ci alegem opere. Iar succesiunea pe listă nu este în funcție de numărul de nominalizări primite de un titlu, ci este o ordine relativ cronologică: după anul apariției cărții selectate, iar la autorii prezenți cu mai multe cărți, s-a luat ca reper anul apariției primului volum dintre cele selectate.

Am procedat așa fiindcă nu am intenționat, prin acest sondaj, să întocmim un clasament al cărților de proză (de altfel, nici n-ar fi posibilă o asemenea încercare: cu ce metru să măsori oare diferențele de valoare atât de fine, astfel încât să stabilești o ordine convingătoare, de la 1 la 100?!...). Ci am dorit să obținem și să propunem o listă canonică a prozei românești din perioada 1918-2018.

Ancheta aceasta literară, mai dificilă decât s-ar putea crede, a fost realizată de colegii noștri Sorin Lavric și Cristian Pătrășconiu. O contribuție importantă a avut Roxana Chioseolu care a centralizat și a ordonat electronic nominalizările.

 

Ion (1920); Pădurea spânzuraților (1922); Răscoala (1932)

– Liviu Rebreanu

La Medeleni, I-III (1925-1927)

– Ionel Teodoreanu 

Fecioarele despletite (1926); Concert din muzică de Bach (1927); Drumul ascuns (1932)

– Hortensia Papadat-Bengescu 

Întunecare, I-II (1927-1928) 

– Cezar Petrescu 

Hanu Ancuței (1928); Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă (1929); Baltagul (1930); Creanga de aur (1933); Frații Jderi (1935, 1936, 1942); Ochi de urs (1938)

– Mihail Sadoveanu 

Craii de Curtea-Veche (1929)

– Mateiu I. Caragiale 

Pagini bizare (1930)

– Urmuz 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930); Patul lui Procust (1933)

– Camil Petrescu 

În preajma revoluției, I-VIII (1932-1936)

– Constantin Stere 

Papucii lui Mahmud (1932)

– Gala Galaction 

Adela (1933)

– G. Ibrăileanu 

Maitreyi (1933); Proză fantastică, I-V (1991-1992)

– Mircea Eliade 

Rusoaica (1933)

– Gib I. Mihăescu 

Ioana (1934); Jocurile Daniei (1971)

– Anton Holban 

De două mii de ani (1934); Jurnal (1996)

– Mihail Sebastian 

Întâmplări în irealitatea imediată (1936)

– M. Blecher 

Enigma Otiliei (1938); Bietul Ioanide (1953)

– G. Călinescu 

Ciulinii Bărăganului (1942; ediția în franceză, 1928)

– Panait Istrati 

Sfârșit de veac în București (1944)

– Ion Marin Sadoveanu 

Întâlnirea din Pământuri (1948); Moromeții  (1955-1967); Viața ca o pradă (1977); Cel mai iubit dintre pământeni, I-III (1980)

– Marin Preda 

Desculț (1948)

– Zaharia Stancu 

Toate pânzele sus! (1954)

– Radu Tudoran 

Cronică de familie, I-III (1955, 1956)

– Petru Dumitriu 

Cireșarii (1956-1963)

– Constantin Chiriță 

Groapa (1957); Princepele (1969)

– Eugen Barbu 

Iarna bărbaților (1965); Cartea Milionarului (1977)

– Ștefan Bănulescu 

Povestiri, I-II (1966)

Vasile Voiculescu 

În absența stăpânilor (1966); Animale bolnave (1968); Bunavestire (1977)

– Nicolae Breban 

Vestibul (1967)

– Alexandru Ivasiuc 

Îngerul a strigat (1968); Dincolo de nisipuri (1962)

– Fănuș Neagu 

Ingeniosul bine temperat, I (Dicționar onomastic) (1969)

– Mircea Horia Simionescu 

Viața și opiniile lui Zacharias Lichter (1969)

– Matei Călinescu 

F (1969); Vânătoarea regală (1973)

– Dumitru Radu Popescu 

Matei Iliescu (1970)

– Radu Petrescu 

Supraviețuiri (1973, 1977, 1980, 1983, 1985, 1989)

– Radu Cosașu 

Fețele tăcerii (1974); Drumul cenușii (1988)

– Augustin Buzura 

}ara îndepărtată (1974)

– Sorin Titel 

Lumea în două zile (1975); Învoiala (2016)

– George Bălăiță 

Galeria cu viță sălbatică (1976); Căderea în lume (1987)

– Constantin }oiu 

Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian (1977)

– Eugen Simion 

Istorii, I-V (1977-1986)

– Mircea Ciobanu 

Duminica mironosițelor (1977); Prințul Ghica, I-III (1982-1986)

– Dana Dumitriu 

Zile de nisip (1979)

– Bujor Nedelcovici 

Istorii insolite (1980)

–  Ovid. S. Crohmălniceanu 

Tache de catifea (1981)

– Ștefan Agopian 

Solstițiu tulburat (1982)

– Paul Georgescu 

Dimineață pierdută (1983)

– Gabriela Adameșteanu 

Jurnalul de la Păltiniș (1983)

– Gabriel Liiceanu 

Tratament fabulatoriu (1986)

– Mircea Nedelciu 

Clopotul scufundat (1988)

– Livius Ciocârlie 

După-amiaza de sâmbătă (1988)

– Valeriu Cristea 

Nostalgia (1989; 1993, ediție definitivă); Orbitor, I-III (1996, 2002, 2007); Solenoid  (2015)

– Mircea Cărtărescu 

Biserica Neagră (1990)

– A.E. Baconsky 

Jurnalul fericirii (1991)

– Nicolae Steinhardt 

Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, I-II (1991-1993)

–  Ion D. Sîrbu 

Închisoarea noastră cea de toate zilele, I-V (1991-1997)

–  Ion Ioanid 

Sertarul cu aplauze (1992)

–  Ana Blandiana 

Amantul colivăresei (1994)

– Radu Aldulescu 

Caietul albastru, I-II (1998); Abisul luminat (2018)

– Nicolae Balotă 

Timpul ce ni s-a dat (2000, 2006)

– Annie Bentoiu 

Tortura pe înțelesul tuturor (2001)

– Florin Constantin Pavlovici 

Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni (2001)

– Petru Cimpoeșu 

Pupa russa (2004)

– Gheorghe Crăciun 

Cruciada copiilor (2005)

– Florina Ilis 

Viață și cărți. Amintirile unui cititor de cursă lungă (2009)

– Nicolae Manolescu 

Cartea șoaptelor (2009)

– Varujan Vosganian 

Ploile amare (2011)

– Alexandru Vlad 

Acasă, pe Câmpia Armaghedonului (2011)

– Marta Petreu 

Punct și de la capăt (2014); Ploaia de trei sute de zile (2017)

– Gabriel Chifu 

 

O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

 

Publicăm în acest număr lista canonică a poeziei din ultima sută de ani, rezultată din opțiunile exprimate de 35 de critici, istorici literari și poeți (cu un constant exercițiu critic aplicat poeziei).

Criticii și poeții care au răspuns la ancheta revistei România literară sunt: George Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian Boldea, Ion Buzași, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, Viorel Mureșan, George Neagoe, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Ion Pop, Vasile Spiridon, Alex Ștefănescu, Ioan Radu Văcărescu, Ștefan Vlăduțescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir.

Spre deosebire de lista canonică de proză, aceasta cuprinde în ordine cronologică poeți, nu volume. Ordinea este dată, de regulă, de anul debutului în volum (precizat între paranteze). Sunt incluși și câțiva poeți al căror debut s-a petrecut cu puțin înainte de 1918, dar care s-au consacrat în perioada ulterioară. Atragem atenția asupra caracterului presupus canonic al poeților. De aceea, pe listă apar relativ puține nume de poeți tineri, care pot fi (sau sunt) promițători, dar nu canonici. Cu unele excepții, rămase din fericire izolate, criticii, istoricii literari și poeții consultați au judecat corect.

 

O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Ion Minulescu (1908), Aron Cotruș (1911), Ion Vinea (1912), Tristan Tzara (1912), Ion Pillat (1912), Adrian Maniu (1912), George Bacovia (1916), George Topîrceanu (1916), Vasile Voiculescu (1916), Nichifor Crainic (1916), Lucian Blaga (1919), Al. Philippide (1922), Ilarie Voronca (1923), Radu Gyr (1924), Tudor Arghezi (1927), Zaharia Stancu (1927), Eugen Jebeleanu (1929), Ion Barbu (1930), B. Fundoianu (1930), Dan Botta (1931), Geo Bogza (1933), Horia Stamatu (1934), Ștefan Baciu (1935), Gellu Naum (1937), Emil Botta (1937), Dimitrie Stelaru (1937), Maria Banuș (1937), Mihai Beniuc (1938), Miron Radu Paraschivescu (1941), Magda Isanos (1943), Ion Caraion (1943), Constant Tonegaru (1945), Geo Dumitrescu (1946), Nina Cassian (1947), Radu Stanca (1947), A. E. Baconsky (1951), Florin Mugur (1953), Ion Horea (1956), Nicolae Labiș (1956), Ion Gheorghe (1957), Grigore Vieru (1957), Gheorghe Tomozei (1957), Petre Stoica (1957), Nichita Stănescu (1960), Cezar Baltag (1960), G. Călinescu (1963), Constanța Buzea (1963), Ion (Ioan) Alexandru (1964), Marin Sorescu (1964), Ana Blandiana (1964), Constantin Abăluță (1964), Ștefan Aug. Doinaș (1965), Gabriela Melinescu (1965), Adrian Păunescu (1965), Nicolae Prelipceanu (1966), Leonid Dimov (1966), Ion Pop (1966), Ovidiu Genaru (1966), Mircea Ciobanu (1966), Dan Laurențiu (1967), Ileana Mălăncioiu (1967), Nora Iuga (1968), Cezar Ivănescu (1968), Sorin Mărculescu (1968), Virgil Mazilescu (1968), Mircea Ivănescu (1968), Gheorghe Grigurcu (1968), Alexandru Miran (1969), Angela Marinescu (1969), Emil Brumaru (1970), Daniel Turcea (1970), Mihai Ursachi (1970), Mircea Dinescu (1971), Ion Mircea (1971), Dinu Flămând (1971), Adrian Popescu (1971), Dorin Tudoran (1973), Gabriel Chifu (1976), Vasile Dan (1977), Liviu Ioan Stoiciu (1977), Șerban Foarță (1978), Traian T. Coșovei (1978), Eugen Suciu (1979), Arcadie Suceveanu (1979), Mircea Cărtărescu (1980), Aurel Pantea (1980), Ioan Moldovan (1980), Matei Vișniec (1980), Nichita Danilov (1980), Marta Petreu (1981), Mariana Marin (1981), Ion Stratan (1981), Ion Mureșan (1981), Florin Iaru (1981), Alexandru Mușina (1984), Cristian Popescu (1987), Marian Drăghici (1988), Viorel Padina (1991), Ioan Es. Pop (1994), Horia Gârbea (1996).

Arhiva