Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

Comunicate   12 Dec 2018

Ședința Consiliului  Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

 

Vineri, 7 decembrie 2018, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului U.S.R.: Nicolae Manolescu, Președintele U.S.R., Gabriel Chifu, Vicepreședinte; Președinții de Filiale: Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Adrian Lesenciuc, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Aurel Maria Baros, Markó Béla, Peter Sragher, Leo Butnaru, Angelo Mitchievici, Ioan Lascu, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Oprea, Corneliu Antoniu. Au participat ca membri în Consiliu: Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu, Daniel Bănulescu, Antoaneta Olteanu, Ștefan Mitroi. Invitați: av. Corina Ruxandra Popescu; Dan Cristea, Președintele Comisiei de Validare, Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Stela Pahonțu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea, de către Directorul economic, a Execuției bugetului la 30 septembrie 2018 și a Proiectului de buget pentru anul 2019 (prezentare făcută în comparație cu bugetele pe ultimii ani). Au fost votate în unanimitate. Execuția și proiectul de buget pentru anul 2018 sunt anexate la procesul verbal.

Președintele Comisiei de Validare a prezentat situația validării noilor membri USR. După citirea rezultatelor la fiecare filială, s-a supus la vot lista propusă. În continuare, s-a discutat situația unor dosare respinse. Lista completă a validărilor este disponibilă pe site-ul U.S.R.                                                                                                                                                                          

Av. Corina Ruxandra Popescu a prezentat situația proceselor pe rol în care a fost implicată U.S.R. și situația dosarelor de executare silită. Situațiile detaliate sunt anexate la procesul verbal.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost acordarea unor indemnizații de merit. În urma votării, scriitorii propuși să beneficieze de indemnizații de merit sunt: Bogdan Laszlo; Egyed Emese; Bogdan Ghiu; Adrian Alui Gheorghe; Vasile Gârneț; Mircea Bârsilă.

A fost votată componența Juriului Premiilor U.S.R., stabilită în ședința Comitetului Director.

Membrii Consiliului U.S.R. au fost informați că începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie va crește de la 1900 lei la 2350 lei (pentru studii superioare). Această majorare va influența cheltuielile cu salariile pentru angajații în administrația USR, ca și la revistele U.S.R. Influența majorării salariului minim asupra bugetului U.S.R. este prezentată în situațiile anexate la procesul verbal.

În continuare, a fost supus aprobării Calendarul evenimentelor U.S.R. din anul 2019: Colocviul Național al Revistelor de Cultură, ediția a VI-a, Arad, 10 mai; Poezia la Iași, 12-19 mai; Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, 23-26 mai; Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2018, București, 27 mai;  Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 8 iunie; Festivalul Naţional de Literatură „FestLit”, ediția a VI-a, Cluj-Napoca, 9-11 iunie; Premiul „G. Ibrăileanu”, Roman, iunie; Turnirul de Poezie, ediția a IX-a (data urmează să fie fixată ulterior); „Literatura tinerilor”, Neptun, 14-15 septembrie; Conferințele Universității Ovidius, Constanța (pe parcursul întregului an); Colocviul Naţional de Proză, ediția a VIII-a, Alba Iulia, 4-5 octombrie; „Scriitorul Anului”, ediția a IV-a, Iași, 7-9 noiembrie. În parteneriat cu autoritățile locale, U.S.R. contribuie la realizarea a trei evenimente literare: Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, Botoșani, 15 ianuarie; Premiul „Ion Creangă”, ediția a III-a, Piatra Neamț, 1 martie; Premiul „Lucian Blaga”, ediția a III-a, Alba Iulia, 9 mai.

În continuare, a fost trasă la sorți echipa care va concura la Turnirul de Poezie din 2019. Echipa care va participa la Turnir alături de echipa poeților din București este echipa Filialei Cluj.

În finalul ședinței Consiliului U.S.R., Președintele Filialei Brașov a prezentat o informare privind moștenirea Gramatopol de la Brașov.

Lista cu semnăturile celor prezenți la Consiliu se anexează la procesul verbal și face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

                                                                                             

Arhiva