Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 28 mai 2018

Comunicate   06 Jun 2018

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 28 mai 2018

Luni, 28 mai 2018, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședinte U.S.R., Ion Cristofor din partea Filialei Cluj, Aurel Maria Baros, Președinte Filiala București-Proză, Peter Sragher, Președinte Filiala București-Traduceri Literare, Cassian Maria Spiridon, Președinte Filiala Iași, Mircea Mihăieș din partea Filialei Timișoara. Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, și Stela Pahonțu, director economic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: lansarea unor campanii ale U.S.R. pentru lectura literară, pentru apărarea drepturilor de autor ale scriitorului român contemporan, pentru mediatizarea creației literare (cu o prezență mai consistentă a autorilor români în emisiuni de radio și televiziune) și pentru achiziții de cărți ale scriitorilor români de către bibliotecile publice din România. De asemenea, a fost discutată și proiectată instituționalizarea unor acorduri de colaborare cu Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Educației Naționale, Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române, Primăria Municipiului București, Televiziunea publică, în vederea unei mai bune reprezentări a scriitorilor români pe piața bunurilor simbolice, internă și externă.
În continuare, au fost prezentate proiectele culturale ale U.S.R. din semestrul al doilea al anului 2018, proiectul „Literatura tinerilor” fiind redefinit, într-un format amplificat: la Casa de Creație a U.S.R. de la Neptun vor fi invitați în septembrie 2018, la propunerea Filialelor U.S.R., 15-20 de tineri scriitori, până în 35 de ani, membri sau nemembri ai U.S.R., la un maraton de lecturi din propria creație. În cadrul proiectului se vor acorda burse de creație literară: 2 burse x 2.000 lei/lună x 6 luni. A fost lansat concursul de volume în manuscris, câștigătorii urmând a fi publicați de Editura Cartea Românească. Se va desfășura la Neptun și un concurs de lecturi publice, cu premii. Finanțarea se va face din Timbrul Literar.
Au fost apoi trecute în revistă proiectele deja tradiționale ale U.S.R.: Turnirul de Poezie, 4-9 septembrie 2018; Colocviul Naţional de Proză, ediția a VII-a, Alba Iulia, 12-14 octombrie 2018 (cu tema Romanele Centenarului); „Scriitorul Anului”, ediția a III-a, Iași, 1-2 noiembrie 2018; Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 24 noiembrie 2018. La acestea s-a adăugat Programul Reviste Centenare, 15-30 octombrie 2018, cu revistele: „Viața Românească”, „Ramuri”, „Convorbiri Literare”, „Familia”, „Vatra”. Programul va cuprinde un simpozion; o expoziție de manuscrise; acordarea de premii redactorilor și colaboratorilor; și o recepție.
A fost de asemenea propus și discutat un program de rezidențe literare ce ar putea fi realizat în colaborare cu Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Alba, Consiliul Județean Bistrița.
Ultimul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat discutarea cererilor unor publicații de a beneficia de egida U.S.R. S-a votat în unanimitate ca toate publicațiile care au în prezent egida U.S.R. să fie supuse unor operațiuni de evaluare și reconfirmare. Toate revistele care au egida U.S.R. sau doresc să primească egida U.S.R. vor depune o cerere, proiectul editorial și câteva numere din revistă. Lista publicațiilor care vor obține egida U.S.R. se va aproba în Comitetul Director din 19 iunie 2018.
Lista cu semnăturile celor prezenți se anexează la procesul verbal și face parte din acesta.

Arhiva