Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 5 mai 2018

Comunicate   10 May 2018

Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 5 mai 2018

Sâmbătă, 5 mai 2018, s-a întrunit noul Consiliu al Uniunii Scriitorilor din România, în componența stabilită prin votul la alegerile desfășurate în perioada 11 aprilie - 29 aprilie 2018.
S-a propus membrilor Consiliului U.S.R. ca Nicolae Prelipceanu, Președintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor, să fie împuternicit să semneze Procesul verbal privind rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte U.S.R. în mandatul 2018-2023, în urma votului membrilor întruniți în Adunarea Generală a U.S.R., compusă din Adunările Generale ale Filialelor. S-a votat în unanimitate.

Nicolae Prelipceanu, Președintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor, a prezentat Procesul verbal privind rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte U.S.R. în mandatul 2018-2023, în urma votului membrilor U.S.R. întruniți în Adunarea Generală a U.S.R. compusă din Adunările Generale ale Filialelor ce au avut loc în perioada 11 aprilie - 29 aprilie 2018.
Adunarea Generală a U.S.R. l-a ales pe Nicolae Manolescu cu 744 voturi, reprezentând 60,64% din totalul de 1227 voturi valabil exprimate, în funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, pentru mandatul 2018-2023, având atribuțiile prevăzute în Statutul U.S.R. Numărul voturilor pentru ceilalți candidați: Dan Lungu, 336 voturi (27,38%); Ștefan Mitroi, 98 voturi (7,99%); Simona Vasilache, 43 voturi (3,50%); Narcis Zărnescu, 7 voturi (0,57%). Rezultatele procesului electoral la Filialele U.S.R. au fost următoarele:

 

FILIALA Nr. voturi valabil exprimate Dan Lungu Nicolae Manolescu Ștefan Mitroi Simona Vasilache Narcis Zărnescu
             
Pitești 37 9 24 4 0 0
Craiova 86 31 50 3 2 0
Timișoara 114 20 87 1 5 1
Arad 42 6 33 2 1 0
București Critică 60 9 40 7 4 0
București Dramaturgie 20 4 10 5 1 0
București Proză 77 17 43 10 6 1
Brașov 30 5 22 0 1 0
Târgu Mureș 39 14 24 0 1 0
Cluj 137 30 93 5 7 2
Alba - Hunedoara 34 8 24 1 1 0
Sibiu 39 7 30 1 1 0
București Poezie 80 27 42 10 1 0
Bacău 66 23 25 16 1 1
Iași 128 39 77 8 3 1
Chișinău 56 27 24 5 0 0
Galați 54 18 32 4 0 0
Constanța 37 8 28 1 0 0
București Literatura pentru copii 29 9 11 9 0 0
București Traduceri 62 25 25 2 9 1
             
  1227 336 744 98 43 7

 

A fost supusă ordinea de zi a Consiliului U.S.R. Aceasta a fost votată în unanimitate. Conform Statutului, odată constituit, Consiliul a validat alegerile. În continuare, Președintele U.S.R., Nicolae Manolescu, a făcut propuneri pentru funcțiile de Prim-Vicepreședinte și Vicepreședinte, nominalizându-l pe Varujan Vosganian ca Prim-Vicepreședinte și pe Gabriel Chifu ca Vicepreședinte. S-a supus aprobării propunerea ca votul să fie deschis. S-a votat în unanimitate. Varujan Vosganian a fost votat în unanimitate ca Prim-Vicepreședinte al U.S.R. Gabriel Chifu a fost votat în unanimitate ca Vicepreședinte al U.S.R.

Au fost prezentați Președinții de Filiale aleși, membri ai noului Consiliu U.S.R.: Președintele Filialei Alba - Hunedoara: Cornel Nistea, Președintele Filialei Arad: Vasile Dan, Președintele Filialei Bacău: Dumitru Brăneanu, Președintele Filialei Brașov: Adrian Lesenciuc, Președintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară: Radu Voinescu, Președintele Filialei București – Dramaturgie: Radu F. Alexandru, Președintele Filialei Bucureşti – Poezie: Horia Gârbea, Președintele Filialei Bucureşti – Proză: Aurel Maria Baros, Președintele Filialei Bucureşti – Traduceri Literare: Peter Sragher, Președintele Filialei Chișinău: Leo Butnaru, Președintele Filialei Cluj: Irina Petraș, Președintele Filialei Dobrogea: Angelo Mitchievici, Președintele Filialei Iași: Cassian Maria Spiridon, Președintele Filialei Pitești: Nicolae Oprea, Președintele Filialei Sibiu: Ioan Radu Văcărescu, Președintele Filialei Sud - Est: Corneliu Antoniu, Președintele Filialei Târgu Mureș: Markó Béla, Președintele Filialei Timișoara: Cornel Ungureanu. Lista membrilor Consiliului Uniunii Scriitorilor din România îi cuprinde, de asemenea, pe: Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu, Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian, Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu, precum și pe cei aleși prin vot în Filialele cu mai mult de 150 membri (care au doi reprezentanți în Consiliu): Daniel Bănulescu, Ion Lazu, Antoaneta Olteanu, Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu.

Au fost prezentați membrii Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România: Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu; Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian; Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu; Ion Cristofor; Cassian Maria Spiridon; Horia Gârbea; Aurel Maria Baros; Mircea Mihăieş; Peter Sragher.

Adunările Generale de la Filiala București - Literatură pentru Copii și Tineret și de la Filiala Craiova se vor reconvoca, în urma unui balotaj (la Filiala București - Literatură pentru Copii și Tineret) și a unui deces (la Filiala Craiova).
Următorul punct pe ordinea de zi l-a constituit alegerea, prin vot, a membrilor Comisiilor U.S.R. A fost votată în unanimitate comisia de numărare a voturilor (Aurel Maria Baros, Ion Pahonțu, Roxana Chioseolu). În urma votului, componența Comisiilor U.S.R. este următoarea, pentru mandatul 2018-2023: COMISIA SOCIALĂ: Simona Grazia Dima; Ion Lazu; Emil Lungeanu; Nicolae Prelipceanu; Dan Stanca; Florin Toma (rezervă); COMISIA DE RELAŢII EXTERNE: Aurel Maria Baros; Leo Butnaru; Denisa Comănescu; Dinu Flămând; Răzvan Voncu; Tudora Șandru Mehedinți (rezervă); COMISIA DE CENZORI: Valentin Bazăverde; Constantin Capița; Liviu Capșa; Marius Chelaru; Nicolae Corlat; Mircea Stâncel (rezervă); COMISIA MINORITĂŢILOR: Dagmar Maria Anoca; Markó Béla; Slavomir Gvozdenovici; Ivan Kovaci; Karacsonyi Zsolt; COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERI: Daniel Cristea-Enache; Ion Cristofor; Horia Gârbea; Sorin Lavric; Alex Ștefănescu; Adrian Lesenciuc (rezervă); Ioan Radu Văcărescu (rezervă); Vasile Spiridon (rezervă); COMISIA DE ONOARE ŞI DEMNITĂŢI: Al. Călinescu; Livius Ciocârlie; Vasile Dan; Gabriel Dimisianu; Angelo Mitchievici (rezervă); Mihai Zamfir.

În continuare, s-a stabilit, prin tragere la sorți, Filiala care va da echipa participantă la noua ediție a Turnirului de Poezie: dintre Filialele București - Poezie, Iași și Cluj, prin tragere la sorți, va participa la Turnirul de Poezie din 2018 Filiala București - Poezie.
La capitolul Diverse, Gabriel Chifu a solicitat Consiliului U.S.R. să-și precizeze poziția față de premiile literare, propunând ca funcțiile de conducere la U.S.R. să fie exceptate de la premii. În urma discuțiilor, Consiliul U.S.R. a respins această propunere, motivând că se premiază cartea, nu autorul, iar responsabilitatea totală asupra premierii unor cărți aparține juriilor literare.

Lista cu semnăturile celor prezenți la Consiliu se anexează la procesul verbal și face parte din acesta. 

Arhiva