Convocator

ALEGERI USR 2018   16 Feb 2018

CONVOCATOR

 

În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:
• 11 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Pitești, la adresa: Centrul Cultural Pitești, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod poştal 110013
• 11 aprilie 2018, ora 16:00 – Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secția de Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod poștal 200410, Craiova
• 12 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Timișoara, la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, cod poștal 300080, Timișoara
• 13 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, Arad
• 14 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Critică, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071
• 14 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala București – Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071
• 15 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071
• 18 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Brașov, la adresa: Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poștal 500035, Brașov
• 18 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Târgu Mureș, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mică, Piața Victoriei, nr. 1, Tg. Mureș
• 19 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca
• 19 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, cod poştal 510118, Alba
• 20 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, Str. Gh. Barițiu, nr. 5-7, Sibiu
• 23 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Poezie, la adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței, nr. 64-66, București
• 25 aprilie 2018, ora 14:00 – Filiala Bacău, la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacău
• 26 aprilie 2018, ora 9:00 – Filiala Iași, la adresa: Casa cu absidă „Laurențiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod poștal 700023, Iași
• 26 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Chișinău, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, et. 3, ap. 304, cod poștal 2004, Chișinău, Republica Moldova
• 27 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galați
• 27 aprilie 2018, ora 17:30 – Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS (Biblioteca Centrală Universitară), B-dul Mamaia, nr. 124, Constanța
• 28 aprilie 2018, ora 11:00 – Filiala București – Copii și Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071
• 29 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071
Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.


Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor USR urmează a fi adus la cunoștința membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.


Ordinea de zi a Adunării Generale:


Adunarea Generală USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, precum și a Comitetului Director și a Consiliului USR în perioada scursă de la AG precedentă;
3. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte.

Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.

Candidaturile la funcția de Președinte USR

Membrii USR care doresc să candideze la funcția de Președinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, până la data de 09.03.2018, ora 15:00.

Candidaturile trebuie însoțite de proiectul de conducere, trebuie să conțină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale și statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 09.03.2018 și validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaților vor fi publicate pe site-urile USR și ale Filialelor în data de 10.03.2018.

Toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor USR.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.

Președintele Uniunii Scriitorilor din România,
Nicolae Manolescu

Arhiva