Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 23 noiembrie 2017

Comunicate   27 Nov 2017

Joi, 23 noiembrie 2017, s-a reunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.


Primul punct al ordinii de zi a constat în Execuția bugetului la 30 septembrie 2017 și Proiectul de buget pentru anul 2018, expuse de Varujan Vosganian, prin comparație cu bugetele pe ultimii ani. Au fost votate în unanimitate atât execuția, cât și proiectul de buget pentru anul 2018. În continuare, au fost discutate dosarele celor propuși pentru a deveni membri ai U.S.R., situația validării noilor membri fiind expusă de Dan Cristea, președintele Comisiei de Validare. În urma votului, au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România un număr de 68 de scriitori, lista completă regăsindu-se pe site-ul U.S.R.
A fost aprobată componența juriului pentru Premiile U.S.R., prezentată în ședința Comitetului Director.
A fost votat calendarul evenimentelor din anul 2018. La manifestările tradiționale, se adaugă în 2018 manifestări închinate Centenarului Marii Uniri. Gala Poeziei Române Contemporane va avea loc, spre deosebire de anii precedenți, în funcție de manifestările legate de Centenar și în mai multe Filiale.
Întrucât 2018 va fi an electoral la U.S.R., începând cu 3 ianuarie 2018 se va deschide perioada de depunere a proiectelor pentru candidatura la președinția U.S.R., perioada încheindu-se cu o lună înainte de prima Adunare Generală de alegeri din Filiale. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Proiectele candidaților vor fi publicate pe site-urile U.S.R. și ale Filialelor.
Au mai fost discutate și aprobate marcarea a 110 ani de la apariția primei Societăți a Scriitorilor Români (la propunerea lui Peter Sragher) și organizarea Librăriei U.S.R. pentru expunerea și vânzarea publicațiilor românești și a cărților autorilor români (proiect expus de Gabriel Chifu).
Lista cu semnăturile celor prezenți la Consiliul U.S.R. s-a anexat la procesul verbal și face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

Arhiva