Comunicat

Comunicate   11 May 2017

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România găsește cu totul inacceptabilă demiterea scriitorului Adrian Alui Gheorghe din postul de director general al Bibliotecii Județene Neamț, în urma unei evaluări făcute de o comisie care nu cuprindea nici un director de bibliotecă, așa cum cere legislația în vigoare, și a respingerii contestației de către o comisie care nu avea nici o abilitare în materie.


Pe baza unor programe mult îmbogățite în 2017, pentru care Adrian Alui Gheorghe a obținut în anii precedenți nota 10, comisia actuală i-a acordat nota 6,89, cu 11 sutimi sub nota 7, care reprezintă nota minimă de admisibilitate.

Din Comitetul Director al U.S.R. fac parte mai mulți profesori universitari, care au declarat că 11 sutimi reprezintă o diferență ce intră în marja de subiectivitate (fixată cutumiar la 50 de sutimi) pe baza căreia nu se poate, așadar, tranșa între admis și respins. Este evident, prin urmare, că totul e ilegal, o simplă lucrătură.

Comitetul Director al U.S.R. își exprimă speranța că oficialitățile locale vor repara această flagrantă nedreptate și așteaptă, ca și scriitorul Adrian Alui Gheorghe, măcar o minimă motivare a deciziei luate.

 

acad. Nicolae Manolescu, Președintele Uniunii Scriitorilor din România

Arhiva