Comunicat

Comunicate   11 Jan 2017

 

Miercuri, 11 ianuarie 2017, s-a reunit în ședință extraordinară Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. Necesitatea reunirii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România în ședință extraordinară a fost dată de convocarea unei pretinse întruniri a „Adunării Generale a U.S.R.” din data de 07.01.2017 (la care au participat 16 membri și nemembri ai U.S.R.), prin care s-ar fi luat hotărâri cu privire la organizarea și funcționarea Uniunii Scriitorilor din România.

Consiliul U.S.R. a votat, în unanimitate, invalidarea pretinsei „Adunări Generale” desfășurate nestatutar în data de 07.01.2017, precum și invalidarea, printr-o Decizie, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate în cadrul „Adunării Generale” nestatutare din 07.01.2017.

În urma raportului prezentat de Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excludere, întrunită în temeiul art. 3 din Regulamentul C.M.S.E., Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a votat în unanimitate excluderea din U.S.R. a următorilor 6 membri (pentru încălcarea art. 16 și următoarele din cap. 5 din Statutul U.S.R.): Catia Maxim, Mugur Grosu, Radu Aldulescu, Dinu Adam, Ioan Vieru, Adrian Lustig.

 

Arhiva