Premiile USR pe anul 2011

Premii USR   01 Jan 2011

Juriul Uniunii Scriitorilor din România alcătuit din: Dan Cristea (preşedinte), Paul Aretzu, Gabriel Coşoveanu, Nicolae Oprea, Vasile Spiridon a decis premierea următoarelor cărţi şi autori:

POEZIE. Gabriel Chifu, Însemnări din ţinutul misterios, Editura Cartea Românească

PROZĂ. Alexandru Vlad, Ploile amare, Editura Charmides

CRITICĂ. Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, Editura Cartea Românească / Polirom

TEATRU. Gellu Dorian, Confort Freud, Editura Timpul

PREMII SPECIALE. Cassian Maria Spiridon, Despre barbari sau Invazia omului plat, Editura Litera

DEBUT. Gabriela Gheorghişor, Mircea Horia Simionescu. Dezvrăjirea şi fetişizarea literaturii, Editura Muzeului Literaturii Române
Alex Goldiş, Critica în tranşee. De la realismul socialist la instaurarea autonomiei esteticului (1948-1971), Editura Cartea Românească

TRADUCERI. Dinu Flămând – Fernando Pessoa, Opera poetică, Editura Humanitas Fiction

Premiul „Andrei Bantaş”: George Volceanov, Violeta Popa, Horia Gârbea, W. Shakespeare, Opere, IV, (Regele Ioan, Îmblînzirea scorpiei, Vis de-o noapte-n miezul verii), Editura Paralela 45

LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE (nominalizările sunt făcute de Comitetul pentru Minorităţi al USR). Egyed Emese, Briszéisz, (roman) Erdélyi Híradó Kiadó

PREMIUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ. Norman Manea

Arhiva