Premiile USR pe anul 2000

Premiile USR   01 Jan 2000

Juriul, prezidat de Ion Pop şi avându-i in componenţă pe Adriana Bittel, Lucian Alexiu, Adrian Alui Gheorghe, Mihai Cimpoi, Florin Iaru, Alex. Ştefanescu, Dan Tărchila şi George Vulturescu, a premiat următoarele volume:

POEZIE. Ana Blandiana, Soarele de apoi, Editura Du Style
Angela Marinescu, Fugi postmoderne, Editura Vinea

PROZĂ. Nora Iuga, Sexagenara şi tânărul, Editura Polirom

DEBUT. Simona Tache, Impărţit la doi (poezie), Editura Crater
Tudorel Urian, Proza românească a anilor 90 (critică), Editura Albatros
Ovidiu Verdes, Muzici şi faze (proză), Editura Univers

Premiul pentru debut „Laurentiu Ulici": Ana Stanca Tabarasi, Romantismul colorat, Editura Cartea Românească

TRADUCERI. Dinu Flămând pentru Cartea neliniştirii, de Fernando Pessoa
Irina Mavrodin pentru În căutarea timpului pierdut. Timpul regăsit de Marcel Proust

Premiul „Andrei Bantaş”: Vasile Sav pentru Despre muzica de Sf. Aurelius Augustinus

LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR. Nostalgia ferestrelor, versuri de Ivan Ardelean
Literatura ardeleana. Literatură universală, de David Gyula
Cetatea vorbelor, de Domokos Geza

EDIŢII CRITICE ŞI ANTOLOGII. Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism, Editura Ex Ponto

LITERATURĂ PENTRU COPII ŞI TINERET. Pavel Suşară, Opt poveşti adevărate cu fiinţe minunate, Editura Aritmos

MEMORIALISTICĂ. Gabriela Melinescu, Jurnal suedez I, Editura Polirom

ESEU. Ion Vartic, Cioran naiv şi sentimental, Editura Biblioteca Apostrof

ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ. Al Cistelecan, Celălalt Pillat, Editura Fundaţiei Culturale Române
Marin Mincu, Poeticitate românească postbelică, Editura Pontica

DRAMATURGIE ŞI TEATROLOGIE. Mircea Ghiţulescu, Istoria dramaturgiei româneşti contemporane, Editura Albatros
Iosif Naghiu, Grup de orbi într-o sală de cinema, Editura Coresi

TRADUCERI DIN LITERATURA ROMÂNĂ ÎN LIMBI STRĂINE. Ondrej Stefanko (Cadavre in vid şi Corabia lui Sebastian de A.E. Bakonski, Piramida impaturita si alte poezii de Ion Mircea), aceste trei volume fiind publicate în Slovacia.

PREMIUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ. Petre Stoica

PREMIUL OPERA OMNIA. Gheorghe Grigurcu

Arhiva