Indemnizatii de merit

LISTA MEMBRILOR USR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚII DE MERIT

1. Constantin ABĂLUȚĂ
2. Gabriela ADAMEȘTEANU
3. Ștefan AGOPIAN
4. Radu F. ALEXANDRU
5. Lucian ALEXIU
6. Corneliu ANTONIU

7. Adriana BABEȚI
8. George BĂLĂIȚĂ
9. Ion Dodu BĂLAN
10. Adriana BITTEL
11. Ion BRAD
12. Emil BRUMARU
13. Aurel BUICIUC
14. Leo BUTNARU

15. Alexandru CĂLINESCU
16. Mihai CANTUNIARI
17. Radu CÂRNECI
18. Doina CETEA
19. Gabriel CHIFU
20. Petru CIMPOEȘU
21. Ioan Radu CIOBANU
22. Theodor Constantin CIOBANU
23. Barbu CIOCULESCU
24. Alexandru CISTELECAN
25. Ilie CONSTANTIN
26. Radu COSAȘU
27. Victor CRĂCIUN
28. Dan CRISTEA

29. Vasile DAN
30. Nichita DANILOV
31. Iuliu DAVID
32. Gabriel DIMISIANU
33. Alexandru DOBRESCU
34. Gellu DORIAN
35. Marian DRĂGHICI

36. Alexandru ECOVOIU

37. FERENCZES Istvan
38. Dinu FLĂMÂND

39. GALFALVY Zsolt
40. Ovidiu GENARU
41. Ion GHEORGHE
42. Niculae GHERAN
43. Alecu Ivan GHILIA
44. Micaela GHIȚESCU
45. Paul GOMA
46. Gheorghe GRIGURCU
47. Ioan GROȘAN

48. HAJDU Victor
49. Dumitru HÂNCU
50. Ioan HOLBAN
51. Bedros HORASANGIAN
52. Ion HOREA

53. Mircea Radu IACOBAN
54. Nicolae ILIESCU
55. Ioan IOVAN
56. Mihail ISPIRESCU
57. Gheorghe ISTRATE
58. Nora IUGA

59. KANIADI Alexandru
60. KANTOR Ludovic
61. KIRALY Laslo

62. Gabriel LIICEANU

63. Toma George MAIORESCU
64. Ileana MĂLĂNCIOIU
65. Norman MANEA
66. Angela MARINESCU
67. MARKO Bela
68. Mircea MARTIN
69. Sorin MĂRCULESCU
70. Mircea MIHĂIEȘ
71. Alexandru MIRAN
72. Ion MIRCEA
73. Ioan MOLDOVAN
74. Ion MUREȘAN
75. Bujor NEDELCOVICI
76. Eugen NEGRICI
77. Darie NOVĂCEANU

78. Andrei OIȘTEANU
79. Nicolae OPREA
80. Mircea OPRIȚA
81. Ecaterina OPROIU

82. Aurel PANTEA
83. Dora PAVEL
84. Irina PETRAȘ
85. Marta PETREU
86. Andrei PLEȘU
87. Adrian POPESCU
88. Nicolae PRELIPCEANU

89. Mircea IONESCU QUINTUS

90. Valeriu RÂPEANU
91. Aurel RĂU
92. Radu Sergiu RUBA

93. Dinu SĂRARU
94. Gheorghe SCHWARTZ
95. Miron SCOROBETE
96. Cristian SIMIONESCU
97. Cassian Maria SPIRIDON
98. Dan STANCA
99. Liviu Ioan STOICIU
100. Arcadie SUCEVEANU
101. SZILAGYI Istvan

102. Tudora ȘANDRU MEHEDINȚI
103. Mihai ȘORA
104. Alex ȘTEFĂNESCU
105. Mariana ȘTEFĂNESCU

106. Virgil TĂNASE
107. Dan TĂRCHILĂ
108. Dorin TUDORAN

109. Dumitru ȚEPENEAG

110. Cornel UNGUREANU
111. Doina URICARIU

112. Ion VARTIC
113. Theodor VÂRGOLICI
114. Ion VIANU
115. Vasile VLAD
116. Ileana VULPESCU
117. Ioachim WITTSTOK

118. Mihai ZAMFIR
119. Horia ZILIERU

 

Pentru procedura de acordare a Indemnizației de Merit, consultați Legea nr. 118/2002.

 

Arhiva