In memoriam Corneliu Lupeș

In Memoriam   25 Jan 2024

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului Corneliu Lupeș, membru al Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară din anul 2008.

Corneliu Lupeș s-a născut pe 28 octombrie 1943 și a fost o personalitate de aleasă cultură, un scriitor înzestrat, un muzeograf de excepție și, nu în ultimul rând, un intelectual de mare înțelepciune și omenie.

În cazul său, toate aceste calități și încă multe altele s-au manifestat de-a lungul a zeci de ani de viață, mai cu seamă în strălucita sa calitate de păstrător al amintirii celor care au locuit cândva în trei dintre cele mai renumite case memoriale patronate de Muzeul Literaturii Române, adică apartamentele sau casele care au aparținut marilor noștri scriitori George Bacovia, Liviu Rebreanu, Ion Minulescu.

În atmosfera aceea de interioare, în acele spații de legendă, Corneliu Lupeș a organizat întâlniri frecvente între scriitori și artiști de renume din toate domeniile (muzicieni, actori, regizori, plasticieni, arhitecți), care au devenit în timp întruniri de mare atracție pentru creatorii și prețuitorii bucureșteni de frumos.

În aceste locuri patronate zeci de ani de Corneliu Lupeș, cei interesați și-au găsit adesea terenul de documentare și inspirație, iar ecoul operelor lor (versuri, proze scurte, lucrări plastice, documentare cinematografice, interpretări muzicale, prezentate uneori în premieră, într-o atmosferă de club de înaltă ținută) a țintit către performanță și originalitate.

Corneliu Lupeș însuflețea cu acțiunile sale Casa Memorială „George și Agatha Bacovia” și a fost un partener de nădejde în realizarea documentarului artistic pentru Televiziunea Română: „În căutarea lui Bacovia”.

Dintre volumele publicate amintim: Itinerare memorialistice bucureștene, Editura Muzeul Literaturii Române, 2003; Memorie literară bucureșteană, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005; flacără a verbului românesc, Editura Muzeul Literaturii Române, 2007; Șoaptele urbei, Editura Oscar Print, 2011; Scriitori-diplomați, diplomați-scriitori, Editura Oscar Print, 2013.

Arhiva