In memoriam Király V. István

In Memoriam   11 Apr 2023

kiraly-istvan.pngFiliala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului Király V. István.
Király V. István (5 septembrie 1952, Oradea – 7 aprilie 2023, Cluj-Napoca).
Eseist.
Facultatea de Filosofie a UBB Cluj.
Debut absolut în Echinox (1974).
Doctor în Filosofie (specialitatea Ontologie şi Metafizică), 2000.
Conferenţiar univ. dr. la Universitatea Babeș-Bolyai, linia maghiară.
Redactor şef al revistei Philobiblon.
Volume: Fond secret, Fond „S” special – Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România (în colaborare cu Doru Radosav şi Ionuţ Costea), Cluj-Napoca, 1995; Határ – Hallgatás – Titok (Limită – Tăcere – Secret), 1996; Filozófia és Itt-Lét (Filosofie şi prezenţă), 1999; Fenomenologia existenţială a secretului – Încercare de filosofie aplicată, 2001; Moartea şi experienţa muririi – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri), 2002; Kérdő Jelezés – több-csendbeni alkalmazott filozófiai zajháborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben (Semne întrebătoare…), Pozsony (Bratislava), 2004; Halandóan lakozik szabadságában az ember (Muritor sălăsluieşte omul în libertatea lui), Pozsony (Bratislava), 2007; KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz (Puncte de interogaţii... adresate istoriei, morţii şi libertăţii), 2008; – A betegség – az élő létlehetősége – Prolegoména az emberi betegség filozófiájához / Illness – A Possibility of the Living Being – Prolegomena to the Philosophy of Human Illness (ediţie bilingvă), Editura Kalligram, Bratislava, 2011; Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015; EXISTENCE(s) – Short deep-forage Chapters, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017; Time-ings and Question-Points – An Ontological and Existential Analyzes – Lambert Academic Publishing – Saarbrücken, 2018; Euthanasia, Or Death assisted to its Dignity – Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2019.
Autorul manualului A halál és a meghalás tapasztalata (Experienţa morţii şi metafizica), Közdok Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Prezent în numeroase volume colective.
A colaborat la periodicele: Echinox, Korunk, Tribuna, Revista Maghiară de Filosofie, Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Arhiva