Colocviile revistelor mureşene de cultură şi de ştiinţe umaniste

Noutati   16 Sep 2019

Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura Ardealul, în parteneriat cu: Primăria Târgu-Mureş, Studioul de Radio Târgu-Mureş, UMFST „George Emil Palade” – Facultatea de Ştiinţe şi Litere (specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”), Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Bucureşti, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş şi Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România a organizat la Târgu-Mureş, în perioada 5-8 septembrie 2019, cea de-a şasea ediţie a manifestării Colocviile revistelor mureşene de cultură şi de ştiinţe umaniste şi Gala premiilor literare şi filosofice.

Comitetul ştiinţific al acestei prestigioase reuniuni, a directorilor şi redactorilor şefi ai unor importante publicaţii cultural-ştiinţifice din ţară a fost alcătuit din: acad. ALEXANDRU SURDU – preşedintele Secţiei de Filosofie a Academiei Române, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Bucureşti, declarat preşedinte de onoare al manifestării; prof. univ. OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ – de la Universitatea din Madrid; cercetător ştiinţific gr. I / prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN – directorul Institutului de Cercetări „Gheorghe Şincai”.

Programul colocviilor a demarat joi, 5 septembrie, la Casa de oaspeţi a UMFST „George Emil Palade”, pentru ca în ziua următoare, începând cu ora 9:00, în Sala Mare a Studioului de Radio Târgu-Mureş să aibă loc inaugurarea noii ediţii a manifestării, cuvântul de deschidere fiind rostit de cercetătorul ştiinţific gr. I / lector univ. dr. EUGENIU NISTOR, preşedintele proiectului cultural-ştiinţific, urmat imediat de alocuţiunile oficialităţilor şi ale invitaţilor de onoare: prof. univ. dr. CĂLIN ENĂCHESCU – prorector al UMFST „George Emil Palade” Târgu-Mureş, scriitorul AUREL MARIA BAROS – membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, preşedintele Filialei Bucureşti-Proză, care a transmis şi salutul Conducerii Centrale a USR şi al redacţiei revistei România literară, prof. univ. OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ – de la Universitatea din Madrid, preşedintele Uniunii „Lucian Blaga” a Scriitorilor şi Artiştilor Români din Madrid şi dr. MARIUS PAŞCAN – scriitor, deputat, membru în Comisia de cultură şi media din Camera Deputaţilor.

Dezbaterile propriu-zise au fost axate pe o temă generoasă – SITUAŢIA ACTUALĂ A REVISTELOR DE CULTURĂ ŞI DE ŞTIINŢE UMANISTE – susţinute prin referatele şi comunicările unor profesionişti ai domeniului, astfel: OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ, poet, prozator, director al revistei Cuvânt românesc (Madrid) – s-a referit la Situaţia revistelor contemporane de literatură; CORNEL SIGMIREAN, istoric, prof. univ. dr., redactor şef al revistei Studia Universitatis – seria Historia şi al Anuarului ICSU „Gh. Şincai” (Târgu-Mureş) – a vorbit despre Revista „Tribuna” între 1896-1900 – opţiuni politice; AUREL MARIA BAROS, prozator, secretar general de redacţie al revistei Luceafărul (Bucureşti) – a prezentat Revista „Luceafărul” şi noua ei „formulă” de apariţie în peisajul revuistic românesc; CORNELIU ANTONIU, poet, publicist, preşedintele Filialei Sud-Est a USR, director al revistei Antares (Galaţi) – a susţinut Provincia Magna – literatura pentru toţi; GEORGE VULTURESCU, poet, eseist, dr. în litere, redactor şef al rev. Poesis (Satu Mare) – a prezentat apariţia şi programul editorial al Revistei „Poesis”; OLIMPIU NUŞFELEAN, poet, prozator, eseist, director al revistei Mişcarea literară (Bistriţa) – s-a referit, în cuvântul său, la Nevoia de reviste literare; ANDREI MOLDOVAN, critic şi istoric literar, profesor, redactor şef al revistei Neuma (Cluj-Napoca) – a vorbit despre Publicul revistei „Neuma”; EUGENIU NISTOR, poet, eseist, cercetător ştiinţific dr., director al revistei de literatură Târnava, redactor şef al revistelor Izvoare filosofice (Târgu-Mureş) şi Dacica Latinitas (Madrid) – a explicat traseul parcurs de cele trei publicaţii De la „Izvoare de filosofie” – la „Izvoare filosofice”; RODICA HĂPREAN, director al Bibliotecii municipale din Sebeş, secretar de redacţie al revistelor Caietele Blaga şi Paşii Profetului (Sebeş-Alba) – a expus despre Publicaţiile Festivalului „Lucian Blaga” de la Lancrăm şi Sebeş; GHEORGHE VINŢAN, poet, publicist, traducător, director fondator al revistei Dacica Latinitas (Madrid) – a susţinut Programul publicistic al revistei „Dacica Latinitas”; MARIAN NENCESCU, cercetător ştiinţific dr., redactor şef al revistei Detectiv cultural (Bucureşti) – s-a referit la Statutul actual al revistelor de cultură şi ştiinţe umaniste; CONSTANTIN NICUŞAN, poet, publicist, prof. dr., director al periodicului Mureşul cultural (Târgu-Mureş) – a vorbit despre Revista de cultură în confruntarea contemporană de idei; RADU IAŢCU, reprezentant al Grupului de librării „Alexandria” – s-a referit la problema difuzării cărţilor şi publicaţiilor culturale. Moderatorii acestei secţiuni a colocviilor, extrem de intensă şi de dinamică, au fost scriitorii EUGENIU NISTOR şi AUREL MARIA BAROS.

Lecturile publice ale scriitorilor invitaţi şi ale membrilor şi colaboratorilor Filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor s-au desfăşurat sub arcada genericului cu rezonanţe medievale CETATEA LITERARĂ DE PE MUREŞ..., succedându-se la microfon, rând pe rând: CORNELIU ANTONIU, AUREL MARIA BAROS, ANCA BLAGA, OVIDIU CORNILĂ, GEORGE VULTURESCU, OLIMPIU NUŞFELEAN, ANDREI MOLDOVAN, KOCSIS FRANCISKO, ION DUMBRAVĂ, LUCREŢIA BOGDAN INŢA, MANUEL IENCIU, IOSIF HORVATH, VICTOR ŢIŢIU, moderatori fiind poeţii IOAN GĂBUDEAN şi CONSTANTIN NICUŞAN. În continuarea colocviilor s-a desfăşurat lansarea masivului tom ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI, coordonator general: Acad. Alexandru Surdu, apărut la Editura Academiei Române (Bucureşti, 2018) şi a primului număr al revistei CUVÂNT ROMÂNESC, redactor şef Ovidiu Constantin Cornilă (Madrid, Spania). Făcându-se evaluarea contribuţiilor avute, în timp, la desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-filosofice şi de creaţie literară, pe genuri, dar şi de promovare a acestora în spaţiul public, juriul ediţiei a VI-a a decis, în cadrul tradiţionalei GALE A PREMIILOR LITERARE ŞI FILOSOFICE, acordarea de diplome de excelenţă următoarelor personalităţi ale vieţii publice şi culturale româneşti: acad. ALEXANDRU SURDU – preşedintele Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie a Academiei Române, prof. univ. dr. LEONARD AZAMFIREI – rectorul UMFST „George Emil Palade” Târgu-Mureş, prof. univ. dr. CĂLIN ENĂCHESCU – prorector al UMFST, conf. univ. dr. GIORDANO ALTAROZZI – decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a UMFST, scriitorul GABRIEL CHIFU – vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România, jurnalistul IOAN HUSAR – redactor şef al cotidianului Cuvântul liber; dar şi premierea următorilor participanţi: CORNELIU ANTONIU şi GEORGE VULTURESCU – premiul de poezie, AUREL MARIA BAROS şi OLIMPIU NUŞFELEAN – premiul de proză, ANDREI MOLDOVAN – premiul pentru eseu, MARIAN NENCESCU – premiul pentru filosofie, ILEANA TEODORA SANDU – premiul pentru traduceri, OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ – premiul pentru editare. Juriul a fost constituit din: Prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN – preşedinte, scriitorii IOAN GĂBUDEAN şi GHEORGHE VINŢAN. Partea a doua a dezbaterilor despre revistele de cultură, vizionarea expoziţiei de publicaţii periodice şi cărţi şi popasurile la diverse obiective cultural-turistice târgumureşene sunt alte activităţi care au nuanţat manifestările din cadrul celei de-a şasea ediţii a colocviilor. Partenerii media ai acestei ediţii au fost: Studioul de Radio Târgu-Mureş, cotidianul „Cuvântul liber”, TVR Târgu-Mureş, periodicele de cultură: „Vatra”, „Târnava”, „Izvoare filosofice” şi „Mureşul cultural”.

 

Arhiva