Premiile USR pe anul 2007

Premii USR   01 Jan 2007

Juriul alcătuit din Gabriel Dimisianu (preşedinte), Mircea A. Diaconu, Daniel Cristea Enache, Dan C. Mihăilescu şi Cornel Ungureanu a stabilit prin vot secret următoarele premii:


PROZĂ. Horia Ursu, Asediul Vienei, roman, Editura Cartea Românească


POEZIE. Nichita Danilov, Centura de castitate, Editura Cartea Românească


DRAMATURGIE. Vlad Zografi, America şi acustica, Editura Humanitas


CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. Paul Cernat, Avangarda românească şi complexul periferiei, Cartea Românească


TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ. Luminiţa Munteanu pentru romanul lui Orhan Pamuk, Cartea neagră, Editura Curtea Veche.


Premiul „Andrei Bantaş”: Radu Pavel Gheo pentru Bătrânul şi marea de Ernest Hemingway, Editura Polirom.


DEBUT. Tatiana Dragomir (Fotograme, Casa Cărţii de Ştiinţă) şi Alexandra Tomiţă (O istorie glorioasă. Dosarul protocronismului românesc, Cartea Românească)


PREMII SPECIALE. Mircea Cărtărescu (Orbitor, Humanitas) şi Şerban Foarţă (Cartea Psalmilor pre stihuri retocmită acum de…, Editura Brumar)


LITERATURA ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR. Szocs Geza(Limpopo, roman)


PREMIUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ. George Bălăiţă

Arhiva