O listă canonică - 100 de cărți de proză în 100 de ani (1918-2018)

Comunicate   01 Feb 2019

30 de critici, cronicari și istorici literari (Livius Ciocârlie, Gabriel Coșoveanu, Liana Cozea, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Dan Gulea, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Cristian Livescu, Nicolae Manolescu, Marius Miheț, Angelo Mitchievici, George Neagoe, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Vasile Popovici, Ilie Rad, Adrian G. Romila, Vasile Spiridon, Lucian-Vasile Szabo, Alex. Ștefănescu, Cornel Ungureanu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir) au acceptat invitația revistei România literară de a aleage 100 de cărți de proză românească (y compris volume de memorialistică și jurnale), apărute într-un secol (1918-2018), pe care le consideră cele mai valoroase și reprezentative.

Unii dintre respondenți au nominalizat mai puțin de 100 de titluri, după cum au fost și câțiva care au depășit cu alegerile lor numărul fixat, 100. Au fost menționate extrem de multe titluri – 676 (paleta preferințelor se dovedește a fi, așadar, foarte largă!...). Dintre acestea însă, 360 de titluri, aproape jumătate, apar doar o singură dată pe listele criticilor. Fondul principal care ne interesează, și anume cele 100 de titluri care constituie propunerea noastră de listă canonică, e format din opere care au primit între maximum 30 de nominalizări și minimum 7 nominalizări.

Repetăm ceea ce deja am anunțat: nu publicăm opțiunile individuale ale criticilor; nu publicăm nici numărul de nominalizări primite de fiecare titlu în parte; nu facem o listă de autori, ci alegem opere. Iar succesiunea pe listă nu este în funcție de numărul de nominalizări primite de un titlu, ci este o ordine relativ cronologică: după anul apariției cărții selectate, iar la autorii prezenți cu mai multe cărți, s-a luat ca reper anul apariției primului volum dintre cele selectate.

Am procedat așa fiindcă nu am intenționat, prin acest sondaj, să întocmim un clasament al cărților de proză (de altfel, nici n-ar fi posibilă o asemenea încercare: cu ce metru să măsori oare diferențele de valoare atât de fine, astfel încât să stabilești o ordine convingătoare, de la 1 la 100?!...). Ci am dorit să obținem și să propunem o listă canonică a prozei românești din perioada 1918-2018.

Ancheta aceasta literară, mai dificilă decât s-ar putea crede, a fost realizată de colegii noștri Sorin Lavric și Cristian Pătrășconiu. O contribuție importantă a avut Roxana Chioseolu care a centralizat și a ordonat electronic nominalizările.

 

Ion (1920); Pădurea spânzuraților (1922); Răscoala (1932)

– Liviu Rebreanu

 

La Medeleni, I-III (1925-1927)

– Ionel Teodoreanu

 

Fecioarele despletite (1926); Concert din muzică de Bach (1927); Drumul ascuns (1932)

– Hortensia Papadat-Bengescu

 

Întunecare, I-II (1927-1928) 

– Cezar Petrescu

 

Hanu Ancuței (1928); Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă (1929); Baltagul (1930); Creanga de aur (1933); Frații Jderi (1935, 1936, 1942); Ochi de urs (1938)

– Mihail Sadoveanu

 

Craii de Curtea-Veche (1929)

– Mateiu I. Caragiale

 

Pagini bizare (1930)

– Urmuz

 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930); Patul lui Procust (1933)

– Camil Petrescu

 

În preajma revoluției, I-VIII (1932-1936)

– Constantin Stere

 

Papucii lui Mahmud (1932)

– Gala Galaction

 

Adela (1933)

– G. Ibrăileanu

 

Maitreyi (1933); Proză fantastică, I-V (1991-1992)

– Mircea Eliade

 

Rusoaica (1933)

– Gib I. Mihăescu

 

Ioana (1934); Jocurile Daniei (1971)

– Anton Holban

 

De două mii de ani (1934); Jurnal (1996)

– Mihail Sebastian

 

Întâmplări în irealitatea imediată (1936)

– M. Blecher

 

Enigma Otiliei (1938); Bietul Ioanide (1953)

– G. Călinescu

 

Ciulinii Bărăganului (1942; ediția în franceză, 1928)

– Panait Istrati

 

Sfârșit de veac în București (1944)

– Ion Marin Sadoveanu

 

Întâlnirea din Pământuri (1948); Moromeții  (1955-1967); Viața ca o pradă (1977); Cel mai iubit dintre pământeni, I-III (1980)

– Marin Preda

 

Desculț (1948)

– Zaharia Stancu

 

Toate pânzele sus! (1954)

– Radu Tudoran

 

Cronică de familie, I-III (1955, 1956)

– Petru Dumitriu

 

Cireșarii (1956-1963)

– Constantin Chiriță

 

Groapa (1957); Princepele (1969)

– Eugen Barbu

 

Iarna bărbaților (1965); Cartea Milionarului (1977)

– Ștefan Bănulescu

 

Povestiri, I-II (1966)

Vasile Voiculescu

 

În absența stăpânilor (1966); Animale bolnave (1968); Bunavestire (1977)

– Nicolae Breban

 

Vestibul (1967)

– Alexandru Ivasiuc

 

Îngerul a strigat (1968); Dincolo de nisipuri (1962)

– Fănuș Neagu

 

Ingeniosul bine temperat, I (Dicționar onomastic) (1969)

– Mircea Horia Simionescu

 

Viața și opiniile lui Zacharias Lichter (1969)

– Matei Călinescu

 

F (1969); Vânătoarea regală (1973)

– Dumitru Radu Popescu

 

Matei Iliescu (1970)

– Radu Petrescu

 

Supraviețuiri (1973, 1977, 1980, 1983, 1985, 1989)

– Radu Cosașu

 

Fețele tăcerii (1974); Drumul cenușii (1988)

– Augustin Buzura

 

}ara îndepărtată (1974)

– Sorin Titel

 

Lumea în două zile (1975); Învoiala (2016)

– George Bălăiță

 

Galeria cu viță sălbatică (1976); Căderea în lume (1987)

– Constantin }oiu

 

Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian (1977)

– Eugen Simion

 

Istorii, I-V (1977-1986)

– Mircea Ciobanu

 

Duminica mironosițelor (1977); Prințul Ghica, I-III (1982-1986)

– Dana Dumitriu

 

Zile de nisip (1979)

– Bujor Nedelcovici

 

Istorii insolite (1980)

–  Ovid. S. Crohmălniceanu

 

Tache de catifea (1981)

– Ștefan Agopian

 

Solstițiu tulburat (1982)

– Paul Georgescu

 

Dimineață pierdută (1983)

– Gabriela Adameșteanu

 

Jurnalul de la Păltiniș (1983)

– Gabriel Liiceanu

 

Tratament fabulatoriu (1986)

– Mircea Nedelciu

 

Clopotul scufundat (1988)

– Livius Ciocârlie

 

După-amiaza de sâmbătă (1988)

– Valeriu Cristea

 

Nostalgia (1989; 1993, ediție definitivă); Orbitor, I-III (1996, 2002, 2007); Solenoid  (2015)

– Mircea Cărtărescu

 

Biserica Neagră (1990)

– A.E. Baconsky

 

Jurnalul fericirii (1991)

– Nicolae Steinhardt

 

Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, I-II (1991-1993)

–  Ion D. Sîrbu

 

Închisoarea noastră cea de toate zilele, I-V (1991-1997)

–  Ion Ioanid

 

Sertarul cu aplauze (1992)

–  Ana Blandiana

 

Amantul colivăresei (1994)

– Radu Aldulescu

 

Caietul albastru, I-II (1998); Abisul luminat (2018)

– Nicolae Balotă

 

Timpul ce ni s-a dat (2000, 2006)

– Annie Bentoiu

 

Tortura pe înțelesul tuturor (2001)

– Florin Constantin Pavlovici

 

Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni (2001)

– Petru Cimpoeșu

 

Pupa russa (2004)

– Gheorghe Crăciun

 

Cruciada copiilor (2005)

– Florina Ilis

 

Viață și cărți. Amintirile unui cititor de cursă lungă (2009)

– Nicolae Manolescu

 

Cartea șoaptelor (2009)

– Varujan Vosganian

 

Ploile amare (2011)

– Alexandru Vlad

 

Acasă, pe Câmpia Armaghedonului (2011)

– Marta Petreu

 

Punct și de la capăt (2014); Ploaia de trei sute de zile (2017)

– Gabriel Chifu

 

Arhiva