FESTIVALUL TÂRGUMUREŞEAN „LUCIAN BLAGA” LA CEA DE-A XVIII-A EDIŢIE

Comunicate   28 Aug 2018

Desfăşurat la Târgu-Mureş, în zilele de 26-29 iulie 2018, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XVIII-a, a fost onorat de prezenţa unor binecunoscuţi specialişti în exegeza operei blagiene.

Festivalul a ajuns la majorat, fiind organizat de Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România şi Editura „Ardealul”, în parteneriat cu: Primăria Târgu-Mureş, Studioul Radio România Târgu-Mureş, Universitatea „Petru Maior” – Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” Bucureşti.

În cadrul deschiderii festive, în Sala Mare a Studioului Radio România Târgu-Mureş au răsunat glasurile reprezentanţilor gazdelor instituţiilor şi organizatoare: Lavinia Nicoleta Ghişa – managerul Studioului Radio România Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Călin Enăchescu – rectorul Universităţii „Petru Maior”, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi – decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, dar şi alocuţiunile invitaţilor de onoare: acad. Alexandru Surdu – preşedintele Secţiei de Filosofie a Academiei Române, prof. univ. Ovidiu Constantin Cornilă – Universitatea din Madrid (Spania), prof. Nadia Mitrea – directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, prof. dr. George Vulturescu – directorul revistei „Poesis” din Satu-Mare, prof. univ. dr. Mircea  Buruian – de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş.

Excepţionalul recital din lirica blagiană „Tu eşti în vară, eu sunt în vară”, susţinut de actorul Nicu Mihoc (de la Teatrul Naţional Târgu-Mureş), a dat o pată de culoare manifestării.

Seria comunicărilor ştiinţifice a Festivalului, grupate sub genericul Lucian Blaga şi actualitatea operei sale în mileniul trei, a început cu comunicarea în plen „Problema revelaţiei în filosofia lui Lucian Blaga”, susţinută de acad. Alexandru Surdu, aceasta fiind urmată de alte comunicări ştiinţifice, aplicate la opera gânditorului şi poetului din Lancrăm. Moderatorii acestei secţiuni au fost acad. Alexandru Surdu şi CS I dr. Eugeniu Nistor.

Au urmat lecturile publice ale scriitorilor, membri şi colaboratori ai Filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România, predispuşi în generoasele lor intenţii să arcuiască un „Pod peste Mureş...”: Vasile Ciia Dătăşan, Ovidiu Constantin Cornilă, Ana Maria Crişan, Ion Dumbravă, Melania Frătean, Ioan Găbudean, Aurel Hancu, Valentin Marica, Ion Ilie Mileşan, Constantin Nicuşan, Eugeniu Nistor, Maria Dorina Paşca, Doina Pologea, George Vulturescu, moderatorii secţiunii fiind poeţii şi publiciştii dr. Valentin Marica şi dr. Constantin Nicuşan.

Tot cu acest prilej au fost lansate noi cărţi şi publicaţii ale Editurii „Ardealul” (şi nu numai), legate de opera şi personalitatea lui Lucian Blaga, în prezentarea autorilor, a editorilor şi a îngrijitorilor de ediţie.

Ca la fiecare ediţie, a avut loc momentul festiv al decernării premiilor şi diplomelor Festivalului. Doamna Lavinia Nicoleta Ghişa a acordat o diplomă de excelenţă Societății Scriitorilor şi Editorilor Mureşeni – Editura „Ardealul” (iniţiatoarea manifestării), „pentru contribuţia deosebită la viaţa cultural-educativă a Judeţului Mureş”. Apoi, domnului acad. Alexandru Surdu i s-a decernat, din partea Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, insigna de aur şi diploma „Amici urbis”, pentru „contribuţia deosebită la evoluţia cultural-ştiinţifică a comunităţii mureşene”.

Juriul a acordat diplome de onoare următoarelor personalităţi: poetului Ion Horea, primarului Municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, primarului Municipiului Sebeş, Dorin Nistor, rectorului de la Universitatea „Petru Maior”, prof. univ. dr. Călin Enăchescu şi decanului Facultăţii de Ştiinţe şi Litere (de la aceeaşi universitate), conf. univ. dr. Giordano Altarozzi.

De asemenea, juriul a decis acordarea unor diplome de excelenţă ştiinţifică şi culturală unor profesori şi cercetători recunoscuţi pentru meritele lor deosebite în exegeza blagiană, astfel: acad. Alexandru Surdu – premiul special pentru filosofie; prof. dr. Ovidiu Constantin Cornilă – premiul special pentru cartea de proză „Ruga luminii”; prof. dr. George Vulturescu – premiul special pentru calitatea poemelor şi traducerilor publicate în revista „Poesis”; prof. Nadia Mitrea – premiul special pentru organizarea manifestărilor Lucian Blaga de la Lancrăm, Sebeş şi Alba Iulia; actorului Nicu Mihoc – premiul special pentru implicare în interpretarea scenică a liricii blagiene.

În celelalte zile ale manifestării au continuat dezbaterile pe tema sesiunii de comunicări ştiinţifice „Lucian Blaga şi actualitatea operei sale în mileniul trei”, încheierea fiind marcată de organizarea  expoziţiei de ediţii rare Blaga, de reviste şi cărţi de exegeză blagiană, precum şi de „Popasurile culturale mureşene”, graţie cărora oaspeţii Festivalului au fost îndrumaţi să viziteze obiectivele culturale şi turistice de interes ale municipiului: Palatul Culturii, Complexul de Sport şi Agrement „Mureşul”, cetatea medievală şi muzeele târgumureşene.

FESTIVALUL_T_RGUMURE_EAN_LUCIAN_BLAGA_.jpg

Arhiva