Drept la replică adresat ziarului "Evenimentul Zilei"

Comunicate   08 May 2018

Subscrisa, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA („U.S.R.”), organizație de creatori a scriitorilor din România, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), având C.I.F. 2786991, prin președintele acesteia, dl. NICOLAE MANOLESCU, cu sediul ales în vederea comunicării corespondenței la Cabinetul de Avocat „Corina-Ruxandra Popescu” situat în str. Trifoi nr. 6, cod 030698, sector 3 – București, tel: 0311.071.383, fax: 0311.071.384, email: office@popescu-legal.com, având în vedere articolul intitulat „USR rămâne fără ȘEF. Nicolae MANOLES-CU nu mai poate ocupa o funcție publică!”, publicat pe site-ul www. Evz.ro din data de 08.05.2018 („articolul”), având în vedere că articolul conține informații neconforme cu realitatea, față de care nu ni s-a solicitat opinia anterior publicării, pentru a se respecta cel puțin la nivelul aparențelor gradul de obiectivitate atât de necesar pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare,
pentru o informare corectă și obiectivă a publicului, în virtutea dreptului la repli-că, vă solicităm publicarea prezentului:

descarca documentul: Drept la replică adresat ziarului "Evenimentul Zilei"

Arhiva