Directiva Uniunii Europene cu privire la Copyright-ul Pieței Digitale Unice – DSM – Art. 12

Comunicate   20 Feb 2018

Directiva Uniunii Europene cu privire la
Copyright-ul Pieței Digitale Unice – DSM – Art. 12

 

Organizațiile autorilor din mai multe țări europene au semnat o petiție cerând eliminarea Articolului 12 din Directiva Uniunii Europene cu privire la Copyright-ul Pieței Digitale Unice – DSM – (COM/2016/0593), propusă spre dezbatere. Articolul 12 privește dreptul editorilor de a fi compensați, ceea ce le-ar permite acestora să ceară un procent din remunerația pentru utilizare derivată a operelor.

Semnatarii petiției consideră articolul drept foarte problematic, raportat la principiile de bază ale copyright-ului. Autorul operei este întotdeauna o persoană, o ființă umană, care are dreptul să decidă ce drepturi acordă. Dacă se votează Articolul 12, slăbesc considerabil condițiile de existență ale scriitorilor și traducătorilor, le restricționează libertatea contractuală. Articolul 12 nu este limpede în ceea ce privește terminologia, iar efectele sale sunt în conflict cu alte articole ale Directivei DSM. În practică, articolul nu va fi implementat decât cu anumite costuri administrative masive.

De asemenea, nu știm dacă țările membre sunt capabile să-și păstreze sistemele individuale care își protejează cultura scrisă. Articolul 12 nu ia în considerare diferitele reglementări naționale sau trăsături specifice ale zonelor cu limbi de circulație redusă. Este posibil ca legile naționale să nu fie suficient de puternice să protejeze sistemele individuale de Drepturi de Împrumut Public (PLR), care au la bază aceeași directivă UE privind PLR. Dar nu e vorba doar de remunerația rezultând din împrumutul public: în următorii ani, vor putea exista utilizări derivate ale literaturii, încă necunoscute și ar fi extrem de imprudent din partea autorilor să-și cedeze drepturile în favoarea posibilelor tehnologii viitoare sau moduri de utilizare. Dacă Articolul 12 rămâne în Directivă (chiar dacă nu ca obligativitate), va fi un aspect problematic pentru toți autorii europeni și le va slăbi poziția. În loc să îmbunătățească condițiile pieței digitale unice europene, aprobarea Articolului 12 va avea consecințe serioase în multe țări.

Directiva DSM acționează concomitent pe două căi – în negocierile între statele membre și în cadrul Parlamentului European. În Parlament, Directiva aflată în dezbatere trece prin mai multe comitete, cel mai important fiind Comitetul Afacerilor Juridice (JURI). Cel mai important aspect în acest moment este acela de a informa JURI asupra aspectelor problematice ale Articolului 12.

Articolul 12 din Directiva privind piața unică digitală amenință dreptul de autor, libertatea contractuală și mijloacele de existență ale autorilor

Autorii și organizațiile lor naționale, semnatarii unei petiții, se opun Articolului 12 din Directiva DSM privind drepturile de autor (COM / 2016/0593). Articolul, care se referă la dreptul editorilor la despăgubiri, este împotriva principiilor de bază ale drepturilor de autor și amenință libertatea contractuală și mijloacele de existență ale autorilor. În loc să îmbunătățească condițiile europene piața unică digitală, trecerea articolului ar cauza perturbări grave ale pieței în mai multe țări. Semnatarii acestei petiții prezintă următoarele argumente:

ARTICOLUL 12 NU AR TREBUI SĂ FIE ADOPTAT, DEOARECE

Este împotriva principiilor de bază ale dreptului de autor
Principiul de bază al dreptului de autor este că autorul unei opere este întotdeauna o persoană fizică, adică o ființă umană. Crearea drepturilor pentru editori direct prin intermediul legislației ar fi contrară principiilor fundamentale ale dreptului de autor – autorul însuși are dreptul de a decide ce drepturi acordă. Editorii obțin toate drepturile de care au nevoie prin contractele dintre autor și editor.

Limitează libertatea contractuală într-un mod fără precedent
Poziția contractuală mai slabă a autorilor este larg recunoscută și acceptată. Propusul Articol 12 ar slăbi și mai mult poziția autorilor în relația cu editorii. Limitarea libertății contractuale prin măsuri legislative în detrimentul părții mai slabe nu este acceptabilă. Dimpotrivă, obligația legiuitorului este de a proteja partea mai slabă.

Acesta ar slăbi mijloacele de existență ale autorilor
În mai multe țări, remunerația drepturilor de autor pentru scriitori, printre care și remunerația pentru dreptul public de împrumut, le permite să-și continue activitatea creativă. Împărțirea remunerațiilor cu editorii ar slăbi serios posibilitățile autorilor de a continua în profesia aleasă.
În țările nordice și baltice – precum și în multe alte țări europene – remunerația pentru dreptul public de împrumut a fost întotdeauna o compensație destinată numai creatorilor de opere.

Acesta provoacă perturbări pe piețele cărților și cauzează divergențe între autori și editori
Articolul este elaborat în grabă și impactul său asupra pieței de carte și mijloacele de existență ale autorilor nu sunt suficient studiate și evaluate. În loc să îmbunătățească funcționarea pieței unice digitale, ar provoca perturbări ale pieței și ar slăbi oportunitățile de afaceri ale editorilor, deoarece cel puțin unii dintre autori ar deveni auto-editori.

Este terminologic neclar și intrinsec contradictoriu
Dacă ar trece, Articolul 12 ar crea o situație neclară din punct de vedere juridic. În plus, articolele din Directiva propusă sunt contradictorii și impactul lor hazardat.

Este foarte dificil de implementat
Trecerea Articolului 12 ar determina mai multe probleme practice și costuri administrative grele.
Înainte de a distribui remunerațiile, fiecare lucrare individuală ar trebui verificată pentru a se afla persoanele care trebuie să primească compensația și cum trebuie împărțită aceasta.

Este problematic în lumina principiilor de bază ale Uniunii Europene
Articolul 12 este problematic din perspectiva principiului subsidiarității și ar trebui luat în considerare faptul că, în conformitate cu tratatele Uniunii Europene, rolul Uniunii în problemele culturale este doar unul să sprijine, să coordoneze sau să suplimenteze acțiunile statelor membre. Remunerațiile pentru dreptul public de împrumut sunt o problemă a politicii culturale în toate țările care susțin această petiție.

Poate avea efecte nedorite asupra modului în care utilizarea literaturii va fi remunerată în viitor
Deoarece este imposibil să se prevadă căile de utilizare a literaturii în viitor, efectele nedorite din compensațiile pentru editori prevăzute la Articolul 12 trebuie să fie luate în considerare.

Statele membre ale Uniunii Europene dispun de o gamă largă de aranjamente legislative și principii de remunerare a drepturilor de autor care, în zona lor, permit mijloacele de existență pentru autori și dezvoltarea culturii naționale. Aceste structuri s-au dezvoltat pentru a sprijini domeniul cultural unic al fiecărei țări și, mai ales, pentru zonele cu limbi de circulație redusă ar fi fatal să distrugem practicile care s-au dovedit eficiente.
Organizațiile de autori și cele ale drepturilor de autor din țările semnatare apelează la membrii Parlamentului European să elimine Articolul 12 din Directiva DSM. Dacă nu este posibilă înlăturarea Articolului din Directivă, formularea originală a Comisiei nu trebuie să fie modificată în detrimentul autorilor.

Arhiva