FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA“, EDIŢIA A XVII-A

Noutati   16 Aug 2017

Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga“ s-a desfăşurat la Târgu-Mureş, în perioada 27-30 iulie 2017, în organizarea Editurii „Ardealul“, în parteneriat cu: Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Universitatea „Petru Maior“, Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ Târgu-Mureş şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“ Bucureşti, Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România.

Din programul desfăşurat al manifestării consemnăm: deschiderea festivă din ziua de 28 iulie, ora 10:00, desfăşurată în Sala Senatului Universităţii „Petru Maior“, prin alocuţiunile organizatorilor şi gazdelor, dar şi a invitaţilor de onoare: Acad. Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, preşedintele de onoare al Festivalului, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universităţii „Petru Maior“, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului, UPM, prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector – director CSUD, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, dottore Fabio Melano din Milano, prof. univ. Ovidiu Constantin Cornilă, preşedintele Societăţii Scriitorilor „Lucian Blaga“ din Madrid, prof. univ. dr. Mircea Buruian, U.M.F. Tg.-Mureş, dr. Mihai Popa, directorul Editurii Academiei Române, prof. Constantin Şalapi, preşedintele Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga“ din Lancrăm-Sebeş, conf. univ. dr. George David, Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucureşti, juristul Alexandru Câţcăuan, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor „George Coşbuc“, Bistriţa, prof. ing. Vasile Moldovan, directorul Liceului Tehnologic „Traian Vuia“ din Târgu-Mureş şi scriitorul şi jurnalistul Lazăr Lădariu, redactor şef al cotidianului „Cuvântul liber“.

După acest prim moment, a urmat deplasarea participanţilor la Studioul Teritorial Radio-România Târgu-Mureş unde, s-a desfăşurat sesiunea de comunicări ştiinţifice „Lucian Blaga şi opera sa în secolul XXI“, intitulată Actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga, fiind susţinută de Acad. Alexandru Surdu. În continuare au prezentat comunicări ştiinţifice pe marginea operei lui Lucian Blaga, după cum urmează: prof. univ. Ovidiu Constantin Cornilă – Destinul creator al Omului la Meşterul Manole şi la Prometeu; dottore Fabio MelanoAforismele lui L. Blaga în italiană; CS gr. I dr. Dragoş Popescu (Revista de Filosofie şi Revue Roumaine de Philosophie) – Categorii şi câmp stilistic în filosofia lui Lucian Blaga; CS gr. II / conf. univ. dr. Ştefan Dominic Georgescu (Academia Română: Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru“, Academia de Studii Economice, Bucureşti) – Blaga despre matricea stilistică; dr. Mihai Popa – Daimonion la Goethe şi la Blaga; Scriitorul Olimpiu Nuşfelean (director, revista Mişcarea literară, Bistriţa) – Poetul pământului de cumpănă; CS gr. I / prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (Academia Română: Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” / Univ. „Petru Maior“) – Lucian Blaga – filosoful cenzurat; prof. univ. dr. Iulian Boldea – Metafora tăcerii în poezia lui Blaga; CS gr. I / lector univ. dr. Eugeniu Nistor (Academia Română: Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru“ / Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureş) – Lucian Blaga despre filosofii şi teologii Şcolii Ardelene; conf. univ. dr. Maria Dorina Paşca (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş) – Determinările conceptuale ale poverii; preot prof. dr. Aurel Hancu (Liceul de Chimie, Târnăveni) – Cuvânt către cei care se apleacă asupra operei lui Lucian Blaga; dr. Valentin Marica (Radio România Târgu-Mureş) – Titlu rezervat; prof. dr. Constantin Nicuşan (Gimnaziul „N. Bălcescu“, Târgu-Mureş) – Valenţe epistemologice ale filosofiei lui Lucian Blaga (toate urmând a fi publicate, într-un grupaj reprezentativ, în paginile revistei de filosofie şi literatură Târnava).

Sub genericul blagian „Pod peste Mureş...“ s-au desfăşurat lecturile publice extraordinare, cu participarea scriitorilor (membri şi colaboratori) din Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor: Vasile Ciia Dătăşan, Ovidiu Cornilă, Ana Maria Crişan, George David, Ion Dumbravă, Ioan Găbudean, Aurel Hancu, Lazăr Lădariu, Valentin Marica, Constantin Nicuşan, Eugeniu Nistor, Ileana Sandu, Maria Dorina Paşca, Mihai Popa, Ion Potolea – programul fiind moderat de scriitorii Valentin Marica şi Lazăr Lădariu. Tot atunci, juriul constituit din Cornel Sigmirean (preşedinte), Ioan Găbudean şi Constantin Nicuşan a decernat premiile şi diplomele acestei ediţii a manifestării.

A doua zi, 29 iulie, începând cu ora 10:00, în Sala Senatului UPM au fost lansate cărţi de exegeză blagiană, de literatură şi filosofie, dintre care menţionăm: Alexandru Surdu – La porţile împărăţiei, eseuri; Lucian Blaga – Fenomenul originar, ediţie anastatică (reluarea celei din 1925); x x x – Lucian Blaga – Opera filosofică. Studii şi cercetări; Ovidiu Constantin Cornilă – Călătorul fără timp, proză scurtă; George David – La străini, proză scurtă.

În după amiaza aceleiaşi zile, în aceeaşi locaţie, a avut loc partea a doua a sesiunii de comunicări ştiinţifice „Lucian Blaga şi opera sa în secolul XXI“.

În ultima zi a Festivalului participanţii au avut posibilitatea vizionării, la sediul Editurii Ardealul, a unei expoziţii de ediţii princeps, extrem de rare, ale operelor lui Lucian Blaga şi să viziteze câteva obiective cultural-turistice ale Municipiului de pe Mureş.

Partenerii mass-media ai acestei ediţii a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga“ au fost: cotidianul „Cuvântul liber“, Studioul Radio România Târgu-Mureş, precum şi periodicele de cultură: „Vatra“, „Târnava“, „Izvoare filosofice“, „LitArt“ şi „Mureşul cultural“.

Arhiva