Drept la replică refuzat de revista „Observator Cultural”

Comunicate   31 Jan 2017

 

Stimată Doamnă Redactor-Șef Carmen Mușat,


În numărul din 19 ianuarie 2017 al revistei „Observator Cultural”, mai multe articole prezintă într-un mod tendențios Uniunea Scriitorilor din România, dezinformînd publicul cititor și situînd revista pe care o conduceți nu de partea adevărului, ci împotriva acestuia.
Bunăoară, într-un articol intitulat Ce rușine!, dl Cristian Fulaș compune un fel de parabolă, într-un regim apocaliptic. Un fragment: „Să plîngem? Sau să tăcem și să spunem, încă o dată, ca Eugen Ionesco și la o distanță temporală apreciabilă, Nu? Un simplu Nu, spus apăsat, poate desface tot acest păienjeniș al răului. Un Nu pozitiv, categorie mereu și mereu și mereu reluată, de-a lungul epocilor și transversal, pe orice cultură. E negația celor care încă mai creează, încă mai luptă, încă mai construiesc, în ciuda vicisitudinilor trecătoare și parcă pentru ele, parcă subliniindu-le, aducîndu‑le în față, proiectîndu-le în istoric.”
Cititorii „Observatorului Cultural” „află” de la dl Fulaș că Uniunea Scriitorilor din România „încearcă să destrame o cultură”, iar această grozăvie ne pune pe gînduri. Conform logicii dlui Fulaș, respectarea statutului USR și a legilor în vigoare în România echivalează cu destrămarea unei culturi; și, dimpotrivă, încălcarea repetată a statutului USR reprezintă o victorie a spiritului creator. O minimă obligație profesională l-ar fi făcut pe dl Fulaș să se informeze înainte de a-și scrie articolul și să arate cititorilor faptele: dl Cristian Teodorescu, dl Florin Iaru și dl Dan Mircea Cipariu au folosit în „Adunarea Generală” a domniilor lor sigla, adresa și contul IBAN al Uniunii Scriitorilor din România, adică al instituției cu care domniile lor se află în procese pe rol.
E ca și cum în acest drept la replică adresat „Observatorului Cultural” noi am pretinde că sîntem „Observatorul Cultural” și am da marca, adresa și contul revistei dvs. Înainte ca USR să apuce să destrame cultura, se pare că dl Fulaș a destrămat raportul dintre textul său și realitatea faptică. Sugestia pe care ne permitem să i-o dăm dlui Fulaș este să citească statutul USR, disponibil pe site-ul instituției noastre. Iar rugămintea pe care i-o adresăm este ca în viitor să nu mai dezinformeze cititorii.
O mai bună cunoaștere a realității dovedește articolul dnei Bianca Burța-Cernat, redactor al revistei „Observator Cultural” care, în numărul din 16 decembrie 2016, scria următoarele: „Cartea Românească a fost o editură prestigioasă atîta vreme cît Uniunea Scriitorilor (sub patronajul căreia, cum bine știm, ființează) a fost o instituție puternică și cu reală autoritate în lumea literară sau – dacă e vorba de intervalul acestor ultimi zece ani – atunci cînd decidenții USR au dovedit suficientă înțelepciune (adică responsabilitate și pragmatism) încît să încredințeze Cartea Românească (editură-fanion, cu o importanță – deja – simbolică, întrucît cu tradiție…) unui editor profesionist și cu viziune”. Faptul că dna Burța-Cernat a lucrat, cum spune, „din decembrie 2007 pînă în mai 2012” la Cartea Românească este un element biografic pentru dna Burța-Cernat, dar și o reconfirmare a simplei și banalei realități. Uniunea Scriitorilor din România care, în viziunea unui colaborator al „Observatorului Cultural”, încearcă să destrame cultura este aceeași instituție, avîndu-l ca Președinte ales pe dl Nicolae Manolescu, la care un redactor al „Observatorului Cultural” a lucrat mai mult de 4 (patru) ani, e drept că remunerat de Polirom.
Vă asigurăm, stimată Doamnă Redactor-Șef Carmen Mușat, de prețuirea noastră. Totuși, prețuim mai mult adevărul.

Uniunea Scriitorilor din România
Daniel Cristea-Enache, director de imagine

 

 

Arhiva